STOLER PÅ UTSTYRET: Tryg Forsikring forteller at flere sjåfører tar unødvendige sjanser. Bilde er en ren illustrasjon, med tilfeldig valgt bil.

Forsikringsselskap:

Flere sjåfører legger skylden på bilen

Ved utgangen av september hadde forsikringsbransjen registrert over 670.000 bilskader på person- og varebiler. Stadig flere bilister legger skylden på bilen.

Publisert

– Det er en trend at sjåfører av elbil skylder på bilens automatikk, at den reagerte for tregt og at de dermed ikke klarte å unngå ulykken i tide, sier kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen i Tryg Forsikring.

Høyere risiko

Forsikringsselskapet hadde fram til oktober registrert en økning på 10 prosent i antallet bilskader.

Brandeggen sier flere nye elbiler har store skjermer som kan ta oppmerksomheten bort fra kjøringen – og at de ser en trend at elbil og hybrid samlet har betydelig høyere risiko for skade.

Han sier disse har en skadefrekvens som er 25 prosent høyere enn rene fossile biler.

For høy tillit

– Det kan se ut som at jo sikrere bilen er, jo større sjanser tar enkelte sjåfører. Når vi leser deres forklaring i skademeldingene, er det gjentakende at de stoler for mye på datasystemet i bilen, som kun er ment å være en støtte for sjåføren.

–Når føreren stoler for mye på førerstøttesystemene og av den grunn følger mindre med på trafikken, øker skaderisikoen og skadene, sier Brandeggen.