LADING AV TUNGT KJØRETØY: Infrastrukturen for dette skal forbedres kraftig.

Enova-støtte:

120 mill. til lade­stasjoner for tunge kjøretøy

Elleve norske selskaper får 120 millioner kroner i Enova-støtte til å bygge ladestasjoner for tunge kjøretøy. Et viktig løft for bransjen, mener veidirektør.

Publisert Sist oppdatert

– Denne tildelingen vil gi trygghet til aktørene om at ladeinfrastrukturen blir god nok til å investere i elektriske lastebiler og vogntog, sier veidirektør Ingrid Dahl Hovland i Statens vegvesen.

– Hurtiglading for tyngre kjøretøy er en forutsetning for at bransjen skal kunne ta i bruk elektriske kjøretøy, legger hun til.

Pengestøtten innebærer at det skal bygges 25 ladestasjoner med 135 nye ladepunkt langs norske riksveier. Totalt vil det da være 42 ladestasjoner.

Nye ladestasjoner

De prosjektene som nå er tildelt midler gjennom programmet, vil sørge for at hovedveiene mellom Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim blir fulldekket for elektrisk langtransport innen 2025.

Det blir også bygd nye ladeanlegg i steder som Levanger, Tromsø, Fauske, Kristiansund, Alta og Bodø.

Støtten kommer i tillegg til regjeringens tungbilpakke i Nasjonal Transportplan.

Klimasatsing

– Det er utrolig oppløftende for norske klimamål at nettverket av ladere nå sprer seg ut og tettes rundt omkring i landet, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

Veitrafikken står for rett under en femdel av Norges utslipp av klimagasser, og tyngre kjøretøy for om lag halvparten av disse igjen.

Satsingen på ladestasjoner for tunge kjøretøy er et viktig signal om at en utslippsfri ledebilnæring er på trappene, mener Enova.

Dette er den andre tildelingen i støtteprogrammet fra Enova. For bare ett år siden var infrastrukturen for lading av tunge kjøretøy i Norge lite utbygd. Hele 235 ladepunkter langs norske veier har mottatt støtte fra Enova siden da.

(©NTB)