UKLART: Det er helt uklart om og i tilfelle når slike tilhengere, med bremser, kan skru opp farten.

Får ikke svar om tilhengerfart:

«Biler med hengere blir til og med forbikjørt av vogntog»

Fortsatt er det uklart om og i tilfelle når tilhengere kan få kjøre i 100. – Helt uforståelig, sier Sverre Myrli fra Arbeiderpartiet.

Publisert Sist oppdatert

Både det Krf-ledede samferdselsdepartementet, Aps samferdselspolitiker Sverre Myrli og Fremskrittspartiet ønsker at moderne tilhengere med bremser skal få kjøre i inntil 100 kilometer i timen.

I dag kan man ikke kjøre raskere enn 80 km/t med tilhenger, selv om man kjører på motorvei med fartsgrense opptil 110 km/t.

Tillatt maksimalhastighet for tilhengere uten bremser som veier over 300 kilo er 60 km/t. Er totalvekten på henger og last under 300 kilo, er maksimal fartsgrense 80 km/t.

Tillatt maksimalvekt for hengere med egne bremser er 80 km/t.

Reagerer kraftig

I lengre tid har det vært bebudet høring om fartsgrense-endring.

Men lite skjer – og nå reagerer Sverre Myrli kraftig.

– Det er uforståelig at det ikke har skjedd noe. Det er lenge siden vi tok det opp, men samferdselsdepartementet og Statens vegvesen har tydeligvis ikke gjort noe, sier Myrli til Motor.

I et skriftlig spørsmål til samferdselsminister Knut Arild Hareide etterlyser han hva som skjer.

– Nå må de ordne opp i dette. Det er helt uforståelig at moderne biler med moderne tilhengere med brems og det hele ikke kan kjøre i mer enn 80, selv på gode og sikre motorveier. Biler med tilhengere blir mange steder til og med forbikjørt av vogntog, sier Myrli oppgitt til Motor.

BER OM SVAR: Stortingsrepresentant Sverre Myrli fra Arbeiderpartiet.

Fagfolk advarer

Men fra faglig hold advares det mot å skru opp fartsgrensen for tilhengere. Både NAF, Trygg Trafikk og kjøreskolenes organisasjon, Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund, er skeptiske.

Motor har også skrevet om et forskningsprosjekt som viser hvor ustabile tilhengerne kan bli når du svinger med tung last.

Hareide har foreløpig ikke svart på Myrlis spørsmål.

  • Dersom du er usikker på hvilke regler som gjelder for din henger, både fart og lastekapasitet, sjekk tilhengerkalkulatoren til Statens vegvesen.