MANGE BLIR TATT: Opp mot 20.000 bilister blir tatt for bruk av håndholdt mobil i Norge løpet av et år.

UP om snikfotografering av mobil-syndere:

– Ikke aktuelt i Norge

UP mener overvåkningsbildene identifiserer bilens eier, ikke føreren. Og avviser nederlandsk forsøksordning for å avsløre mobilbrukere bak rattet

Publisert

Alle vet at det er farlig, men få vet hvor farlig det er å bruke mobiltelefon i bil. Transportøkonomisk Institutt (TØI) har forsket på det.

De konkluderte i en studie vi omtalte i fjor med at bruk av mobiltelefon bak rattet øker risikoen for alvorlige ulykker med mellom 22 og 164 ganger i forhold til å konsentrere seg bare om kjøringen.

I Nederland har man nå besluttet å gå til det drastiske tiltak å fotografere mobilsynderne i stor skala med såkalt smarte kameraer.

De blir første land i Europa som tar i bruk den nye teknologien, etter at Australias delstat New South Wales var først ute med den i fjor.

Fotografiene tas skrått ovenfra, uten at førerens ansikt identifiseres, men bilens kjennemerke og hånden med telefon vises.

Føreransvar

Når det gjelder hvor aktuelt det ville vært å ta i bruk metoden i Norge, kom innsigelsen raskt fra NAF-advokat Jens Christian Riege.

Han peker på utfordringen det ville by på å følge opp slike saker i rettsvesenet med tanke på å sannsynliggjøre hvem det er faktisk er som holder telefonen på bildet.

– Når boten oversendes eieren av bilen vil man jo i etterkant kunne få en diskusjon om hvem det var som kjørte og som holdt telefonen, sier Riege.

– Bilens registrerte eier skal ikke gjøres ansvarlig for hva en eventuell bruker av bilen gjør.

Nettopp dette er årsaken til at politiet ikke vurderer å innføre løsningen her i landet.

– Ikke planer

UP-sjef Steven Hasseldal sier til Motor at generelt vurderer politiet utvikling av nye metoder og bruk av teknologiske hjelpemidler, men at bruken av hjelpemidler i andre land ikke alltid er tilpasset vår lovgivning.

– Det korte svaret er at det per nå ikke er planer om å anskaffe slikt utstyr. I Norge har vegtrafikkloven primært et føreransvar, og derfor vil ikke førers ulovlige bruk av mobiltelefon ramme eier av kjøretøyet, sier Hasseldal.

– Det er polititjenestepersonens observasjon av førers ulovlige bruk av håndholdt mobiltelefon som er beviset for overtredelsen og grunnlaget for straffereaksjon, sier UP-sjefen.

– I tillegg stanses føreren umiddelbart etter observert overtredelse. Det er viktig i et forebyggende perspektiv, fastslår Hasseldal.

Og dyrt kan det også bli: