GLEM DET: Mobilbruk i bil er forbudt, også når du venter ved rødt lys eller står i kø.
GLEM DET: Mobilbruk i bil er forbudt, også når du venter ved rødt lys eller står i kø.

Høyesterett omgjorde dom:

Mobiltitting ved rødt lys og i stillestående kø er ulovlig

Mobilbruk ved rødt lys og i stillestående kø anses å være «under kjøring», konkluderer Høyesterett med tre mot to stemmer.

Publisert

Bakgrunnen er to saker der førerne fikk forelegg for mobilbruk mens bilen sto stille i trafikken.

En mann i 40-årene sjekket klokka på mobiltelefonen mens bilen sto stille med motoren avslått ved rødt lys i Oslo i september 2019. For det ble han ilagt et forelegg han nektet å vedta.

I Oslo tingrett ble han dømt til å betale en bot på 2.000 kroner.

I en lignende sak fikk en kvinne i begynnelsen av 20-årene forelegg for mobilbruk for å ha kikket på mobilen i stillestående bilkø i Drammen. Køen gjorde at bilens motor automatisk skrudde seg av. Da køen begynte å bevege seg, la hun bort mobilen.

Høyesterett delt

I lagmannsretten ble de tiltalte frifunnet for overtredelse av forbudet mot bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring.

Med tre mot to stemmer kom Høyesterett under dissens til at bruken av mobiltelefonen i begge tilfellene hadde skjedd «under kjøring» og dermed innebar overtredelser av forbudet.

Flertallet la til grunn at bruk av mobiltelefon under kortvarig trafikal stans der bilen fortsatt er en aktiv del av trafikken, dekkes av ordlyden i forbudet om at føreren «ikke [må] bruke mobiltelefon under kjøring».

– Uklar bestemmelse

Mindretallet la til grunn at forskriftsbestemmelsen var uklar og derfor ikke ga tilstrekkelig klar hjemmel for straffansvar.

Avgjørelsen fra Høyesterett klargjør rekkevidden av forbudet mot å bruke håndholdt mobiltelefon under kjøring.

(©NTB)