INGEN HØYRESVING: Norske bilister må fortsatt vente på grønt lys.

Avfeier Frp-forslag:

Sier blankt nei til amerikanske tilstander

Frp ber myndighetene la bilistene svinge til høyre på rødt lys når krysset er klart. Samferdselsminister Knut Arild Hareide sier blankt nei.

Publisert

Bilister i USA kan i mange tilfeller svinge til høyre på rødt lys, når det er ledig i lyskrysset.

Også i Spania og Tyskland har man samme regel mange steder.

Nylig spurte Frp-representanten Gisle Meininger Saudland om regjeringen vil vurdere dette som en forsøksordning på norske veier.

Svaret er nei.

«Svært uheldig»

Hareide skriver i et svar at en slik regel er «svært uheldig» i et trafikksikkerhetsmessig perspektiv.

Han henviser til Transportøkonomisk Institutts trafikksikkhetshåndbok, der det heter:

«Tillatelse til å svinge til høyre på rødt lys (med vikeplikt) har vist seg å øke antall personskadeulykker; økningen er størst for ulykker med fotgjengere og syklister. Resultatet som gjelder uspesifisert skadegrad (alle ulykker) er basert på en av de metodisk solide studiene. Høyresving på rødt tillates blant annet i USA. Tiltaket og dets virkning på ulykker og framkommelighet er der sterkt omdiskutert.»

Risiko for syklende

– Ikke minst med tanke på dødvinkelproblematikken ved svinging til høyre, og den ønskede økningen av syklende på norske veier, anser jeg det for å være beheftet med betydelig risiko å åpne for å kunne foreta en høyresving på rødt lys, skriver Hareide.

– Jeg er opptatt av at trafikantene skal ha respekt for rødt lys, og frykter også at en endring av regelverket vil kunne redusere denne respekten, avslutter han.