FULLT MEDHOLD: Borettslaget i Sandefjord fikk medhold i tingretten.

Dømt til å fjerne bilene:

Må betale 85.000 kr etter nabokrangel om parkering

Ekteparet i nabohuset insisterte på at de fortsatt skulle parkere på borettslagets eiendom. Til slutt ble de saksøkt, og må betale 85.000 kroner.

Publisert

I tettbygde strøk kan kampen om parkeringsplassene bli så hard at parkeringen ender i retten.

Det skjedde nylig i Sandefjord, der et borettslag gikk til sak mot naboene sine, et ektepar som i mange år hadde parkert de to bilene sine på borettslagets eiendom.

Ekteparet mente de hadde blitt henvist til å parkere på borettslagets eiendom av eiendomsmegleren da de kjøpte boligen for 11 år siden.

Ignorerte

De fortsatte derfor å bruke parkeringsplassene, selv etter at en av borettslagets medlemmer nylig sa opp leieavtalen.

Borettslagets medlem inngikk for noen år siden leieavtalen med ekteparet, fordi denne ikke hadde behov for plassene selv. Men andre i borettslaget hadde behov for plassene, og derfor ble avtalen sagt opp.

Ifølge kjennelsen fra tingretten ble oppsigelsen ignorert av ekteparet i nabohuset.

Da gikk borettslaget til tingretten og krevde en midlertidig rettslig avgjørelse om at ekteparet ikke lenger skulle få parkere.

Borettslaget trenger parkeringsplassene selv, og krever at naboene – ekteparet – respekterer annen manns eiendom.

– Selvtekt

Vestfold tingrett har gitt borettslaget fullt medhold.

Tingretten viser til at leieavtalen for parkeringsplassene er blitt lovlig sagt opp, og at det heller ikke er andre tinglyste avtaler som gir ekteparet i nabohuset rett til å parkere på borettslagets eiendom.

– At en eiendomsmegler ved kjøpet har sagt noe annet, kan ikke være bindende for borettslaget, påpeker tingretten.

Tingretten har derfor gitt ekteparet syv dager på å fjerne bilene.

Det tingretten omtaler som selvtekt har også blitt kostbart for ekteparet. Tingretten har dømt paret til å betale borettslagets saksomkostninger på 85.000 kroner.