TILBAKEKALLES: Det er eksemplarer av Mercedes EQC produsert mellom 22. februar og 28. november 2019 som er berørt.

Potensiell brannfare på tidlige modeller:

Mercedes-Benz EQC tilbake­kalles for svakhet ved batteriet

2019-modeller av Mercedes EQC tilbakekalles. Problemet skyldes for svak rustbeskyttelse rundt batteripakken.

Publisert

Tilbakekallingen gjelder bare tidlig produserte biler.

Den elektriske SUV-en Mercedes EQC 400 har ikke kunnet hevde seg i toppen av salgslistene her i landet så langt, men selger jevnt og trutt og det har vært rapportert lite problemer med bilen.

Likevel: Feil kan forekomme, noe tilbakekallingskampanjen viser. Den berører kun biler som er produsert fra 22. februar til 28. november det første produksjonsåret, 2019.

Problemets kjerne er en utilfredsstillende rustbehandling av selve batteripakkens ytre, noe som kan medføre at fukt trenger inn.

Mulig brannfare

Dette igjen vil i ytterste konsekvens kunne føre til kortslutning - og dermed brann i batteripakken.

En annen konsekvens kan være at bilen blir umulig å starte igjen når motoren blir slått av.

Tilbakekallingen er kategorisert med risikogruppe «brann» og «personskade», og det dreier seg om 1.463 biler som er berørt globalt.

I Norge ble det registrert 84 stykker i 2019, men det er høyst sannsynlig en del biler produsert i perioden det dreier seg om blant de 3.614 EQC som ble registrert i 2020. (Tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken).