BREMSENE RUSTER: Mange er overrasket over at bilen har en antirustgaranti på 12 år, men at de likevel risikerer at de selv må dekke skifte av bremseskiver på grunn av rust.
BREMSENE RUSTER: Mange er overrasket over at bilen har en antirustgaranti på 12 år, men at de likevel risikerer at de selv må dekke skifte av bremseskiver på grunn av rust.

Elbiler blir ofte rust-rammet:

Derfor har ikke nye biler rustfrie bremseskiver

Rustne bremseskiver er et velkjent problem på alle nye biler, og med elbilenes inntog blir et vanlig problem enda vanligere. Men hvordan løse det?

Publisert Sist oppdatert

Rustne bremseskiver kan bli kostbart for forbrukeren fordi garantien vanligvis ikke dekker det. Risikoen for rustangrep er spesielt stor i områder der veiene saltes i vinterhalvåret.

Fordi rust kan redusere skivenes bremseeffekt, kontrolleres skivene i sammenheng med service og EU-kontroll. Hvis kontrollen avdekker mer enn 25 prosent rust på en av bremseskivens sider, vil du bli pålagt å skifte den.

I dag utgjør elbilsalget over halvparten av alle nye biler og elbiler er mest utsatt fordi bremsene knapt nok brukes. Da får saltet satt seg og rusten kommer.

Bruker bremsene mindre

NAFs tekniske eksperter sier det er mindre bremsekraft på bakbremsene under vanlig kjøring, der man bremser kontrollert og rolig. Det betyr at mesteparten av bremsingen skjer med forbremsene.

Derfor er rust på bremseskivene bak vanlig også på nyere bensin- og dieselbiler.

For elbilistene er dette en enda større utfordring siden bremsene er mindre i bruk på elbiler enn på bensin- og dieselbiler.

Volkswagen har valgt å utstyre sine ID-biler (ID.3 og ID.4), med trommelbremser bak. Disse er mindre utsatt for rust enn skivebremser.

Regenerering, altså at bilen på en måte bremser selv via elmotoren, som samtidig fungerer som generator og gir strøm til batteriet, gjør at bremsene brukes langt mindre. Det gir naturlig nok økt fare for rust.

Hvorfor ikke rustfritt?

Hvorfor monterer man ikke bremser i rustfritt stål på bilene, slik man gjør på motorsykler?

Svaret handler både om penger og bremse-egenskaper.

Bare på svært kostbare høyytelsesbiler finner vi såkalte karbonkeramiske bremseskiver, eventuelt karbidbremser – og da oftest som ekstrautstyr.

Egenskapene som kreves av gode bremser og kostnadene ved produksjon, gjør at man på vanlige biler nesten alltid velger bremseskiver som kan ruste.

Det man etterspør er særlig evne til å overføre bremsekraft, motstandsdyktighet mot slitasje og evne til å lede bort friksjonsvarme.

Har ikke egenskapene

Vanlig rustfritt stål har for eksempel ikke egenskapene som kreves. Rustfritt stål type 304, også kjent som 18/8 (som brukes i kjeler og annet kjøkkenutstyr), er for eksempel ubrukelig til bremseskiver.

Den har ikke den styrken, tettheten, motstandsdyktigheten mot slitasje eller de termiske egenskapene som kreves.

Andre typer rustfrie legeringer og materialer blir rett og slett for dyrt, bortsett fra til de mest kostbare bilene.

– De er dyrere i produksjon og det kan dessuten ha med mangel på friksjon mellom kloss og skive å gjøre, sier NAFs tekniske konsulent, Audun Bergerud, til Motor.

Hans NAF-kollega Tom Andre Nilsen utdyper om friksjonsproblematikken:

– Vi antar at det med rustfritt stål ville bli dårligere friksjon mellom bremsekloss og -skive. Bremseeffekten ville bli raskere svekket etter flere oppbremsinger. Man ville måtte bygge om hele bremsesystemet, bruke andre materialer i klossene - og der støter vi på kostnadsspørsmålet. Å re-designe bremsesystemet for å tilpasse det ville gjøre det både dyrere i produksjon og i bruk, mener Nilsen.

Bekrefter prisspørsmålet

Talspersoner for de norske bilimportørene bekrefter resonnementene:

– Bruk av rustfrie bremseskiver og legeringer er knyttet til en kost/nytte-vurdering, sier Marius Tegneby, kommunikasjonsdirektør hos BMW.

Slik er det også hos Volkswagen.

– Ifølge teknisk avdeling hos VW brukes det ulike typer bremseskiver på ulike type biler, ut fra både et kostnadsperspektiv og hva slags modelltype det er snakk om. Det mest brukte er stålskiver. Dyrere alternativer er karbonskiver (karbonkompositt), karbidskiver og keramiske skiver, sier kommunikasjonssjef Anita Svanes hos Harald A. Møller.

Hos Kia gjelder samme logikk:

– Å konstruere et rustfritt bremsesystem, ikke bare skiver, vil være veldig dyrt da det ikke bare er skiver som ruster, sier Mette Simonsen Sauge, informasjonsansvarlig for Kia hos Bertel O. Steen.

– Bremseklosser kan ruste fast i bremseklaver, glidebolter, stempler og så videre. Det er ikke noe realistisk løsning å lage det rustfritt. Kostnaden ved reparasjon vil antagelig bli skyhøy sammenlignet med det vi operer med i dag. Andre faktorer i denne vurderingen er støy fra bremsene, evnen til å lede vekk varme, og hvordan man sikrer en jevn bremseeffekt ved både høye og lave temperaturer – og overgangene mellom dem, forklarer Sauge.

Brems, vask og tørk

Hva gjør man for å bremse så frie for rust som mulig?

Hos Kias forhandlere gjelder følgende:

  • Smøring av bremser er obligatorisk ved hver service.
  • Kundene informeres om viktigheten av å bruke bremser aktivt med jevne mellomrom (harde oppbremsinger/ kontrollert nødbrems) for å slite på bremser og få bevegelse i systemet.
  • Kundene informeres om hva som skjer hvis man ikke aktivt bruker bremsene.
  • Det anbefales å rengjøre både bil og bremser gjennom bilvask med jevne mellomrom for å fjerne gammel skitt.

Dette er rådene BMW gir til kundene:

  • Jevnlig vask av bilen (eksempelvis på selvvask-anlegg), slik at man får mulighet til å spyle rent rundt bremseskiver og kalipere (anordningen som holder bremseklossene).
  • Foreta en kraftigere oppbremsing av og til slik at bakbremsene også trer i kraft.
  • Alltid bruke håndbrekket når bilen parkeres. Det opprettholder bevegeligheten til kaliperne bak slik at de ikke ruster fast.
  • Det anbefales ikke å parkere bilen når bremsene er våte, for eksempel rett etter vask. Da kan det fortere oppstå rust.

Elbilen BMW i3 har vært overrepresentert i EU-kontroll (2015- og 16-modeller) når det gjelder rust på bremsene.

– Generelt ser vi en klar sammenheng mellom bruken av bilen og eventuell overflaterust eller rustdannelse på bremseskivene på BMW i3. Du vil finne kunder som har en hyppig eller normal bruk av bilen som ikke opplever noen form for rust, og du vil finne kunder som bruker bilen sjeldnere og da kan erfare rust, sier Marius Tegneby.

Ulike garantiordninger

Forbrukerrådet gjorde i 2018 en undersøkelse rundt garantiforholdene for bremser som ruster. Den viste at Mazda, Mitsubishi, Subaru og Volvo er de eneste bilmerkene som gir deg full garantidekning mot rustne bremseskiver. Citroën, DS, Peugeot og Honda gir en begrenset dekning.

Slik unngår du rust på bremseskivene: Les NAFs råd her!