ET LØFT: Nissan Leaf med 62 kWt batteri går ni mil lengre enn enn 40 kWt-utgaven. Foto: Tomm W. Christiansen

Rekkevidde- og ladetest: Nissan Leaf 62 kWt

Mer aktuell, men ikke effektiv nok

Den mest solgte elbilen noensinne i Norge er blitt mer aktuell med større batteripakke. Vi kan likevel ikke se at den bør være førstevalget. Som vi også konstaterer med «lillebror» Leaf med 40 kWt-batteri, bærer generasjon to preg av å ha tekniske røtter 10 år tilbake i tid.

Publisert Sist oppdatert

DETTE ER SAKEN: Motor og NAF har testet rekkevidden og ladeevnen til 20 elbiler vinterstid.

Leaf har holdt seg relativt aktuell i markedet takket være denne større batteripakken, som den fikk i fjor.

Den er oppgitt til 62 kWt, men om vi skal tro forbrukstallet måleren viste (18,5 kWt/100 km) og oppnådd rekkevidde er ikke utnyttbar kapasitet stort mer enn 55 kWt.

Det er bare drøye 3 kWt mer enn Renault Zoe som kom lenger i vår test.

Utstyrsnivå: Tekna.

Dekkdimensjon testbilen: 215/50 R17 tommer.

Så langt kom vi:

Offisiell rekkevidde er 385 kilometer etter WLTP; vi kom 298,7 kilometer. Forbruket ble likevel bare litt over WLTP-verdien – 18,5 mot 18 kWt/100 km. Første varsel om lav batterikapasitet kom sent, ved 20 gjenstående kilometer/6 prosent batteri. Ved 3 kilometer gjenstående hadde bilen kjørt 287 kilometer og batteriindikatoren vistes ikke lenger. En mil senere kom varsel om systemfeil  og gasspedalen var nesten uten respons – deretter stoppet bilen. Den hadde da kjørt 14 kilometer etter at displayet viste 0 prosent gjenværende batteri.

Slik ladet den:

Siste generasjon Nissan Leaf skal bruke 90 minutter på å lade fra 20 til 80 prosent. Vi brukte 70 minutter på å lade fra 8 til 82 prosent. Nissan Leaf 62 kWt skal kunne lades med 100 kW, men CHAdeMO standarden i dag begrenser ladingen til 50 kW. Den største batteripakken til Leaf holder seg jevnt oppunder 50 kW mesteparten av ladesesjonen.

Øvrig inntrykk av bilen:

Leaf er en grei bruksbil og har fordelen av å være rimelig, lettkjørt og ganske romslig med bra bagasjeplass. Større batteripakke har gjort bilen aktuell for flere enn før. Men den viser seg å være relativt lite energieffektiv under vinterkjøring, og er for øvrig middels på en hel del annet. Justeringsmulighetene for ratt og sete er for eksempel utilstrekkelige for at alle kan finne en god kjørestilling.

Gå tilbake til hovedsaken om testen her!

Importørens kommentar:

– Generelt er det på det rene at resultatene spriker i rekkeviddetester som denne, noe som igjen gjør at en kan stille spørsmål ved hvor vitenskapelig den faktisk er. Resultatene i slike tester vil ofte avvike fra WLTP-standard og vår erfaring er at det gjerne varierer en del med kjørestilen til den aktuelle sjåføren, dekktrykk på bilen, hvor i følget bilen har vært plassert (første bil får blant annet en del høyere luftmotstand) osv. Vi ser at resultatene skiller seg en del fra hva mange Leaf-eiere opplyser at de oppnår under sine daglige kjøreturer på vinterføre. Forrige gang dere gjorde en rekkeviddetest kjørte begge våre modeller Leaf faktisk en del lengre enn oppgitt WLTP-rekkevidde, så det er rimelig å si at det varierer. Videre noterer vi oss at det er til dels store forskjeller i hvor langt de ulike testbilene har kjørt i forhold til hva oppgitt rekkevidde er. Når det varierer fra 70,1 prosent til 90 prosent oppnåelse av rekkevidde kontra oppgitt rekkevidde, mener vi det underbygger våre nevnte argumenter, sier Knut Arne Marcussen i Nissan Nordic Europe.

– Generelt vil ladetid og ladefart variere en del, slik det står oppgitt i våre spesifikasjoner. Batteriets temperatur avgjør mye og det igjen avhenger av utetemperatur, kjørestil forut for lading etc., sier han.