VIL HA LOKAL GARANTI: Samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Hareide står fast på garantikrav:

«Jeg ser mørkt på Oslopakke 3 uten E18»

Fredag vedtok Stortinget utbygging av E18 Vestkorridoren, men samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) forskutterer ikke byggestart. Om noen uker gir Viken endelig svar om fylkeskommunal garanti. – Vi går ikke i gang uten et lokalt vedtak, sier Hareide til Motor.

Publisert Sist oppdatert

Spriket på Stortinget kunne knapt vært bredere:

E18 Vestkorridoren

Stortinget behandlet torsdag proposisjonen om E18 Lysaker-Strand, den første av tre delstrekninger i landets største veiprosjekt. Fredag kom vedtaket med 57 mot 28 stemmer.

MDG, Rødt og SV mener ny E18 gir en trafikkvekst inn til Oslo som torpederer nullvekstmålet, og beskylder flertallet for maktmisbruk, byplanlegging etter 60-tallsprinsipper og samferdselspolitikk fra bakvendtland.

Frp klager på vegne av bilister som de mener får mindre vei enn i dag, mer kø og dramatisk mye mer bompenger – «i et byutviklingsprosjekt som brukes til alt annet enn vei».

Senterpartiet bekymrer seg over svært usikre kalkyler og «en overkjøring av to fylkeskommuner» med to millioner innbyggere, selv om Frps Bård Hoksrud konstaterer at Sp ikke har stemt mot ett eneste av de 74 bomprosjektene Stortinget tidligere har vedtatt siden 2010.

Men enn så lenge lever E18-prosjektet på Arbeiderpartiets enighet med regjeringspartiene, en enighet som fremkalte en hel liten kø av takksigelser fra Stortingets talerstol.

Selv om også statsråd Hareide fikk noen av dem, vil han ikke forskuttere byggestart.

Møtes på torsdag

– Vi er ikke i mål ennå. Vi må ha en lokal garanti, og vi går ikke i gang uten det lokale vedtaket, sier Hareide.

I norsk samferdsel råder et prinsipp om at fylkeskommunene stiller lånegaranti for de store veiprosjektene, også for riksveiene. Men dagens politiske flertall i Viken har trukket løftet om lånegaranti som gamle Akershus forskutterte.

Og der står partene.

Hareide har invitert til møte neste torsdag, men tror ikke konklusjonen fra Viken er klar allerede da.

– Jeg vil jobbe veldig hardt for å få dette på plass, men vi gjør ikke noe unntak for E18 i spørsmålet om lokal garanti.

– Men ryker hele Oslopakke 3 hvis det ikke blir E18-utbygging?

– Jeg vil ikke konkludere så tydelig. Men dette er en grunnpillar, og jeg ser mørkt på Oslopakke 3 uten E18, sier han.

Alle pakkers mor

Oslopakke 3 (OP3) er Norges i særklasse største samferdselsprosjekt, med en ramme på 120 milliarder kroner for perioden 2017-36.

– Dette er alle bypakker og byvekstavtalers mor, sier Jon Gunnes (V) – og følger opp med en bønn:

– Ikke ta livet av mora.

Blant alt som inngår i OP3 er E18 Vestkorridoren det suverent største veiprosjektet, med en antatt kostnad et sted mellom 40 og 60 milliarder kroner.

Vegmyndighetene har allerede brukt 1,6 milliarder på planlegging. Og bilistene har lenge betalt bompenger til en vei som kanskje kommer.

– Jeg er glad hver gang vi vedtar E18 vestover, for jeg har betalt bompenger på denne veien siden 2008, sier Dag Terje Andersen (Ap).

Bominntektene for E18 er allerede på over fire milliarder kroner, så mye at Stortinget forlengst har forlatt hele prinsippet om forhåndsinnbetaling av bompenger på veiprosjekter.

Bildet for E18-prosjektet kompliseres ved at nullvekstmålet ligger som et overordnet prinsipp for all samferdselsutbygging i Norge, og hvis trafikken skulle øke med en ny motorvei har myndighetene bare ett verktøy for å bremse en slik vekst:

Mer bompenger.

Nær smertegrensen?

I den utbyggingen Stortinget nå vedtar, utgjør bompengene allerede godt over 60 prosent av finansieringen.

– Jeg er usikker på om det finnes noen grense for bompenger blant flertallet på Stortinget, men blant folk flest tror jeg vi er veldig nær smertegrensen, sier Bård Hoksrud (Frp) til Motor.

Men også statsråden mener at det finnes en grense.

– Vi har nettopp bak oss et bompengeopprør, og det må vi ta lærdom av alle sammen. Vi må sørge for at det er legitimitet bak beslutningene. Men jeg tror vi hadde fått et enda større opprør i Asker og Bærum hvis folk hadde opplevd å betale 4 milliarder uten å få noe vei, sier Hareide.

Hoksrud mener bilistene skvives som aldri før.

– Nå skal de betale 16 milliarder for å få stå mer i kø på en vei som blir mindre enn den er i dag. Jeg er overrasket over all entusiasmen i Stortinget for dette vedtaket, noen må tenke på de som skal betale dette gildet, sier Hoksrud.

Retoriske høysanger

Hans gamle regjeringsallierte i Høyre har mer enn nok med å tenke på det de hører, om vi skal tro Hårek Elvenes (H):

– Jeg får ikke grepet på Frp i dagens utgave. (Tidligere) samferdselsminister Jon Georg Dale hadde en helt annen og mer konstruktiv tilnærming i denne saken. Han fortjener honnør for at han fremmet denne proposisjonen til Stortinget før jul. Jeg velger å tro at de retoriske høysanger som i dag er fremført fra Frp i denne saken er et utslag av dagens impulsive innfallsvinkel til debatten, sier han.

I Arbeiderpartiet er utfordringene større med det de hører fra venstre.

– Jeg oppfatter dette som en gledens dag, og sliter med å forstå hva motstanden består i. E18 i sin helhet er jo grunnleggende en miljøsak, sier Ap-veteran Martin Kolberg.

Kollega Sverre Myrli går lengre:

– Det slår meg at SV, MDG og Rødt holder sine vanlige innlegg før de forlater salen. De sprer feilinformasjon, men orker ikke å stå i debatten. Om jeg har vært i tvil i denne saken før, så er jeg ikke det etter denne debatten, sier han.