ADVARER: Vigdis Svennungsen, leder for NAF Advokat, opprettholder advarselen sin.
ADVARER: Vigdis Svennungsen, leder for NAF Advokat, opprettholder advarselen sin.

Bruktbilselger frifunnet:

NAF advarer fortsatt mot bruktbilselgeren

NAF advarer fortsatt mot å handle bruktbil med bruktbilselger Sven Jarle Knoll. Hans forsvarer er kritisk til advarselen.

Publisert Sist oppdatert

– Hvis Knoll fortsetter forretningsdriften sin på samme måte som tidligere, vil NAF sterkt advare medlemmene våre mot å handle bil med ham. Vi fastholder derfor de tidligere rådene våre, sier Vigdis Svennungsen, leder for NAF Advokat, som er NAFs advokatkontor.

Tidligere denne uka ble bruktbilselgeren frikjent for anklager om svindel av kundene sine, i en for politiet knusende dom i Borgarting lagmannsrett.

Frifinnelsen av Sven Jarle Knoll i lagmannsretten kan ikke ankes.

«Kritiserer moralen»

– Hvorfor advarer dere fortsatt, når han er frikjent for anklager om å ha svindlet kundene sine i lagmannsretten?

– Lagmannsretten mener at vilkårene for bedrageri ikke var oppfylt. Men de kritiserer moralen hans, og kaller forretningsdriften hans klanderverdig – selv om den ikke var bedragersk.

Sven Jarle Knoll kjøper bruktbiler av privatpersoner – som han så selger videre. Allerede i 2017 advarte NAF og Svennungsen mot Knoll, og i 2019 ble han dømt til fengsel i tre år og to måneder av Fredrikstad tingrett. Denne dommen er nå altså opphevet av lagmannsretten. Knoll blir heller ikke fratatt retten til fortsatt å drive bruktbilhandel.

– Skuffet

– Hvor overrasket er NAF over frifinnelsen?

– Vi er skuffet over at det viser seg at politiet ikke har etterforsket saken mer omfattende. Vi synes også lagmannsretten er for streng mot forbrukerne.

– På hvilken måte?

– Lagmannsretten sier at det må tas utgangspunkt i at bilene ble solgt til Knoll på kreditt. Jeg tror ikke at de som har overlatt bilene sine til Knoll anså dette som et salg på kreditt. Vi er enig med retten i at man utsetter seg for fare for tap når man leverer fra seg en bil uten samtidig å få oppgjør, slik det ofte har skjedd når Knoll har kjøpt opp biler. De fleste stolte på at de ville få et oppgjør slik de ble lovet, men en del medlemmer har aldri fått oppgjør fra ham, sier Svennungsen.

KRITISK: Sven Jarle Knolls forsvarer, advokat Olle Nohlin.
KRITISK: Sven Jarle Knolls forsvarer, advokat Olle Nohlin.

Kritisk forsvarer

Det er svært sjelden NAF advarer mot bilselgere. Knolls forsvarer, advokat Olle Nohlin, er kritisk til at NAF opprettholder sin advarsel mot Knoll.

– Det er betegnende at NAFs advokater fortsatt ikke ser helheten. De kunne med fordel ha fulgt hele saken og fått med seg bevisene som førte til 35 klare frifinnelser. Min klient har solgt ca. 20.000 bruktbiler de siste 30 årene. Saken gjaldt 35 av disse, skriver Nohlin i en e-post til Motor, og fortsetter:

– Det at noen kunder har fått forsinket betaling og/eller saksbehandling er selvsagt beklagelig, men det risikerer også folk som eksempelvis avbestiller flybilletter hos Norwegian.

Nohlin påpeker også at Knoll driver bruktbilhandel med billige biler.

– Her er marginene er veldig små. Når kunden ikke leverer vinterdekkene som skulle følge med, som da kanskje utgjør halve bilens verdi, eller ikke har papirene i orden, er dette en stor risiko for en oppkjøper, som nødvendigvis fører til at betaling holdes tilbake. Dette hadde NAF fått med seg hvis de hadde fulgt saken, skriver Olle Nohlin.

Selv om Sven Jarle Knoll ble frikjent i Borgarting lagmannsrett, har han en rettskraftig dom mot seg på fire års fengsel, hvorav to år ubetinget, etter at han i 2015 ble dømt for omfattende skattesvik og grov økonomisk utroskap.

Gjenopptakelseskommisjonen har avslått hans ønske om gjenopptakelse av denne saken. Dommen er foreløpig ikke sonet.