AVSLAG: Siv Hallgren og Gjenopptakelseskommisjonen har avslått å gjenoppta en dom fra Fredrikstad tingrett i 2015.

Enstemmig avgjørelse:

Bruktbilselger får ikke gjenopptakelse

– Det er ikke tvilsomt at dommen er riktig, konkluderer Gjenopptakelseskommisjonen.

Publisert Sist oppdatert

Oppdatering april 2021: I en ankesak i Borgarting lagmannsrett vinteren 2021 ble Knoll frikjent på alle punkter som han ble dømt for i en tingrettsdom i 2019. Du kan lese saken om frifinnelsen her. Et par uker senere trakk politiet en allerede utferdiget tiltale for påstått nye forhold. En dom fra 2015 på fire års fengsel for omfattende skattesvik og grov økonomisk utroskap er imidlertid rettskraftig.

Samtidig med at en annen straffesak denne uka ble avsluttet i Borgarting lagmannsrett, har bruktbilselger Sven Jarle Knoll fått avslag fra Gjenopptakelseskommisjonen.

Bruktbilselgeren har krevd å få omgjort en dom fra 2015, hvor han ble dømt til fire års fengsel for omfattende skattesvik og grov økonomisk utroskap.

Han har flere ganger fått innvilget soningsutsettelse for denne dommen, men Høyesterett har avslått ytterligere utsettelser.

Nå har Gjenopptakelseskommisjonen også avslått at bruktbilselgeren skal få gjenopptatt straffesaken.

Ikke funnet

Bruktbilselgeren har fremlagt papirutskrifter av eposter som han mener har avgjørende betydning. Men hverken politiet eller innleide eksperter har funnet epostene i elektronisk form.

Det er derimot funnet eposter fra samme tidsperiode med lik utforming, men som skiller seg kraftig i innhold, ifølge en rapport fra Gjenopptakelseskommisjonen.

Kommisjonen uttaler også at de fremlagte epostene ikke er forenlige med øvrige bevis, og at de heller ikke stemmer overens med Knolls tidligere forklaringer.

Kommisjonen påpeker at bruktbilselgeren tidligere er dømt for dokumentforfalskning.

– Etter en samlet vurdering av det som er påberopt, sammenholdt med øvrige opplysninger i saken, finner ikke kommisjonen at det foreligger særlige forhold i saken, hverken hver for seg eller samlet, som gjør det tvilsomt om dommen er riktig, skriver kommisjonen ledet av Siv Hallgren i sin enstemmige avgjørelse.