UTSATT: Først på senhøsten dobles bomtakstene for elbilene.

Takstøkning utsatt til senhøsten:

Elbilistene sparer 150 millioner i Oslo

Tidligst på senhøsten dobles elbiltakstene i Oslo. Utsettelsen sparer elbilistene for rundt 150 millioner kroner.

Publisert Sist oppdatert

Bomringen i Oslo

Bomringen i Oslo består av 83 bomstasjoner i tre ringer rundt Oslo i tillegg til i to såkalte bompengearmer.

Inntektene fra bomringene rundt Oslo finansierer bygging av nye veier, kollektivprosjekter og gang- og sykkelveier.

Her er nyheten som elbileierne vil elske og fossilbileierne vil hate:

I hele sommer – og til langt utpå høsten – får elbilistene kjøre svært billig i Oslo.

1. mars i år skulle takstene for elbiler skrus kraftig opp i hovedstaden, slik at takstene dobles utenom rushtidene og øker med 50 prosent i rushtidene.

Men først ble takstøkningen utsatt til 1. juni, deretter på ubestemt tid. Nå er det klart at takstøkningen tidligst kommer i oktober, trolig enda senere.

De fleste som jobber med dette har tatt sommerferie. Dessuten er det en varslingsfrist på seks uker til bilistene før takstøkningen kan iverksettes.

Betaler en brøkdel

Siden i fjor har elbiler med bompengebrikke betalt mellom fire og 10 kroner i bomringene i Oslo, avhengig av tidspunkt på døgnet og hvilken bomring. Uten brikke er takstene 20 prosent høyere.

Hybridbiler, bensin- og dieselbiler betaler tre-fire ganger og opp til fem ganger mer.

Årsaken til utsettelsen av elbiltakstene er trege forhandlinger mellom Oslo kommune, Viken fylkeskommune og staten, samt manglende politiske vedtak, som imidlertid kom på plass på forsommeren.

Taper penger

Utsettelsen gir tap i hundremillionerskroner-klassen.

– På ett år medfører takstøkningen for elbiler en inntektsøkning på 250 millioner kroner, sier Kyrre Gran i Oslopakke 3-sekretariatet i Statens vegvesen.

En utsettelse fra mars til tidligst oktober medfører derfor et inntektstap for samferdselsmyndighetene på ca. 150 millioner kroner.

Eller sagt på en annen måte: Elbilistene sparer 150 millioner kroner.