MINDRE Å GJØRE: En arbeider ved Halewood-fabrikken til Land Rover.

Bilindustrien i krise:

Milliardunderskudd velter inn fra bilprodusentene

Nissan, Renault, Ford og Volkswagen er blant bilprodusentene som nå varsler om tap på mange milliarder kroner. Bilindustriens halvårsresultater viser tydeligere hvor dramatisk situasjonen er.

Publisert Sist oppdatert

(Senest oppdatert 7. august med tall fra bl.a. Toyota og BMW)

Tallene som triller inn er samlet sett likevel ikke så dramatiske som man kunne frykte.

Bilkonsernene tok affære veldig raskt da krisen manifesterte seg og de fleste ligger an til å klare seg gjennom krisen – i det minste om den ikke forverres dramatisk.

Likevel:

Så å si alle registrerer betydelig svakere tall enn i tilsvarende periode i 2019.

Slik ser resultatene ut for de store bilprodusentene som så langt har publisert sine halvårsresultater:

Bilprodusentenes resultater for perioden 1. januar - 30. juni 2020 (i millioner kroner):

Konsern Omsetning 1. halvår Resultat 1. halvår Lette kjøretøy solgt
Tesla (kun bil)93.830+ 1092179.387
Volvo Cars116.229- 1218270.000
Nissan307.066- 86.2621.807.446
Renault197.148- 78.0801.256.658
Peugeot S.A.268.570+ 78221.033.000
Volkswagen1.028.270- 14.9803.890.000
Audi Group219.093-6.880707.225
General Motors450.450- 4.6102.922.639
Ford488.670-8.2001.771.000
Toyota997.561+ 18.9184.164.487
BMW462.507+ 3.873962.575
Mazda90.585- 7.723557.264
FCA (Fiat Chrysler)398.832- 29.4041.188.000
Daimler321.030- 17.880541.800

PS: Tallene er omregnet fra hovedkvarterlandets valuta med kronekursen per 30. juli

Tesla, Toyota og PSA klarer seg

Noen hederlige unntak:

Tesla – som forleden gjorde alle ekspertenes spådommer til skamme og annonserte et meget velkomment overskudd i annet kvartal - har maktet å forbedre sine resultater til tross for krisen.

To andre:

Toyota annonserte den 6. august sine finansielle resultater for første kvartal i fiskalåret (regnskaps-året), 2021, som må legges sammen med resultatene for fjerde kvartal i fiskalåret 2020 for å få halvårsresultatet. Både omsetning og resultat er i kraftig fall grunnet koronakrisen - men overskudd ble det likevel - på 28 milliarder kroner.

I samme periode gikk Toyota forbi VW og ble verdens største bilprodusent i antall produserte biler - men ikke i omsetning.

PSA-gruppen, (Peugeot, Citroën, Opel/Vauxhall og DS), som onsdag annonserte et overraskende godt halvårsresultat – relativt sett. Til tross for fallende salg, har de et driftsresultat på 731 millioner euro. Det gir en resulatmargin på 3,7 prosent av en omsetning på litt over 25 milliarder euro (ned fra 38 milliarder samme periode i fjor).

VW stuper

Men det mangler ikke på nedslående nyheter som kommer inn fra sektoren.

Volkswagen-konsernet meldte om en nedgang i omsetning i første halvår på 23 prosent i forhold til første halvår i fjor og et tap på 15 milliarder.

Audi Group hadde for sin del et tap på 6,9 milliarder kroner.

Ford Motor Co. hadde tidligere varslet at de forutså et voldsomt tap på nærmere 60 milliarder kroner - derfor ble det mottatt som en positiv nyhet (relativt sett!) at tapet «bare »var på 35,5 milliarder - før finansielle poster ble regnet med.

Men takket være en enorm ekstraordinær inntekt fra selskapet Argo AI, som utvikler systemer for selvkjørende biler, ble halvårsresultatet begrenset til - 8,2 milliarder kroner.

Investorene så det som positivt at selskapet har mer enn tilstrekkelig med kontantreserver til å klare seg ut året, og aksjekursen fikk i etterbørs-noteringene et oppsving på 3,1 prosent etter at resultatene ble annonsert 30. juli.

General Motors hadde også kraftig fall i salget, i annet kvartal var det mer enn halvert fra tilsvarende periode i fjor. Men de klarte seg med et tap på 4,6 milliarder takket være kraftig kostnadsinnsparing.

Nissan og Renault i stormen

Aller verst står det antakelig til med alliansepartnerne Nissan og Renault.

Franske Renault klarte seg ikke bra. Tapet på 78 milliarder kroner, som utgjør nesten 40 prosent av omsetningen, er katastrofalt dårlig.

Den ferske toppsjefen Luca de Meo får litt av en jobb med å snu skuta.

Like ille er det hos Nissan.

Salgstallene kollapset og den japanske produsenten tapte i alt over 86 milliarder kroner i løpet av første halvår. Bilsalget er nærmest halvert fra i fjor.

Spares overalt

Nylig varslet Nissan-sjefen Makoto Uchida et sannsynlig driftsunderskudd for hele året på 4,5 milliarder dollar - eller omtrent 41 milliarder kroner. Det totale tapet vil sannsynligvis bli en god del større.

Det spares inn overalt der det er mulig og selskapets håp ligger i at restruktureringen som omfatter hele alliansen med Renault og Mitsubishi, lykkes.

Men også Mitsubishi sliter, og det ventes heller ikke fra den kanten gode nyheter når resultatet for halvåret blir kjent.