DOBLING: Denne BMW-en og alle andre elbiler må nå betale dobbelt så mye i bompenger i Oslo.

Bompenger for elbiler:

Oslo dobler elbil-takstene, Bergen halverer i bommen

I Oslo øker elbiltakstene med opptil 100 prosent. Mange steder er det fortsatt gratis. Og i Bergen halveres takstene.

Publisert

Bergen kommune og Vestland fylkesting har begge vedtatt å sette ned satsene for elbiler i bomringen.

Fra årsskiftet reduseres elbiltakstene fra 10 til fem kroner utenfor rushtiden, og fra 20 til 10 kroner i rushtiden på morgenen og ettermiddagen.

Bompengeselskapene har etter et Stortingsvedtak anledning til å kreve elbilene for inntil halvparten av taksten for bensinbiler. Men med avgifts-kuttet vil elbileierne i Bergen nå betale bare en femtedel av taksten for bensinbiler.

Sammenlignet med dieselbiler blir forskjellene enda større. Mens elbiler slipper med en femmer utenfor rushtiden, må dieselbileiere betale 30 kroner. Sjekk prisene her, på Ferdes sider.

Dobling

I Oslo stiger imidlertid elbiltakstene kraftig fra årsskiftet. Utenom rushtiden dobles takstene for elbil, i rushtiden økes de med bortimot 50 prosent.

Det innebærer at elbileiere må betale mellom åtte og 10 kroner per passering utenom rushtidene, avhengig av hvilken bomstasjon de passerer, og mellom 10 og 14 kroner i rushtidene. Her kan du sjekke de nye takstene.

Takstøkningen i Oslo har vært planlagt lenge, og skulle vært innført allerede 1. mars i år.

Men økningen ble flere ganger utsatt på grunn av politiske forhandlinger som dro ut mellom staten og lokale myndigheter.

I Oslo økes også takstene for fossile biler tilsvarende økningen i konsumprisen. I praksis er økningen på ca. én krone per passering.

Gratis

Svært mange steder er det fortsatt helt gratis å passere bomstasjonene.

Kjører du de mange milene med fin firefeltsvei mellom Moelv i Innlandet og Kristiansand på Sørlandet, må du nå betale 460 kroner én vei i bompenger for en dieselbil.

Elbiler betaler kun 59 kroner, nesten bare en tidel.

De eneste bomstasjonene med betaling er i Oslo og på nye E18 ved Bamble og Arendal.

Alle andre bompasseringer er gratis.

Halv pris

Fra årsskiftet blir det helt gratis for elektriske varebiler inntil 3,5 tonn i Oslo. Heller ikke i bomringen i Trondheim må elbilister foreløpig betale.

I Norges fjerde største by, Stavanger, må elbilistene betale halv takst av fossilbiler. Men for å få det må man ha bompengebrikke. Hvis ikke må elbilistene betale full takst, like mye som fossilbilene.