PRØVER HYDROGENBIL: Under en kjøretur med nye Toyota Mirai lar den tidligere finansministeren det falle noen ord om avgiftsendringene.

Skeptisk til nye bilavgifter:

– Det merkes at FrP er ute av regjering

Siv Jensen advarer mot en «grunnleggende usosial avgiftspolitikk».

Publisert Sist oppdatert

– Fremskrittspartiet har vært opptatt av at avgiftssystemet må stimulere til adferdsendringer. Men jo høyere avgiftene er, jo mindre adferdsendringer får du, sier tidligere finansminister Siv Jensen til Motor.

Vi er for anledningen ute en kort tur med den nye hydrogenbilen til Toyota, som vi omtalte her i går.

Og samtalen har naturlig nok dreid inn på regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 og endringene i bilavgiftene.

I budsjettforhandlingene vil Frp ha en nøkkelrolle i regjeringens anstrengelser på å samle politisk flertall bak budsjettet.

Stolt over reduksjon

Et bredt politisk flertall har stilt seg bak målet om at alt nybilsalg skal være nullutslipp i 2025.

– Det er vel og bra å sette seg hårete mål om at bilparken skal se sånn og sånn ut, men du kommer ikke dit uten at folk får råd til å ta de valgene. Det er fortsatt slik at det er mange i Norge som ikke har råd til å ta de valgene, selv om de aldri så gjerne vil – prisen er for høy, insisterer hun.

– Vi la om og reduserte bilavgiftene ganske kraftig mens vi satt i regjering og det er jeg stolt av. Det har gitt en enorm utvikling.

«Veldig feil»

– Og forslaget regjeringen la frem i går ...?

– Jeg ser en tendens til at man begynner å skjerpe avgiftene igjen, og at det er en stor iver i andre partier på Stortinget for å avgiftsbelegge annerledes. Hvis man gjør dette feil, så ender man opp med et bilavgiftssystem utelukkende for dem som har mye penger, sier Jensen.

– De aller fleste har helt vanlige lønninger og har ikke råd til å drive og kjøpe seg nye biler i tide og utide, understreker den tidligere finansministeren.

– Vi vil lenge ha en bilpark med betydelig innslag av bensin-og dieselbiler, ikke nødvendigvis fordi folk insisterer på å kjøre med det, men fordi det er det som er alternativet deres. Særlig i distriktene står de bare og ler av elbil, ikke sant? For det fortoner seg ikke som et relevant alternativ.

Utrangert

– Og hydrogenbilen, som den vi kjører nå?

– Dette kunne vært et alternativ, gitt at infrastrukturen kom på plass, med den lengre rekkevidden. Men bilavgiftssystemet må sees som en helhet. Jeg mener at man ikke skal straffe dem som har bensin- og diesel som sitt prefererte alternativ enn så lenge – og det vil jo også være de som er lengst unna å kjøpe seg nytt. De vil kjøre den bilen de har til den er utrangert. Da kan man ikke gjøre det så dyrt å fortsette å bruke de bilene at det blir en grunnleggende usosial avgiftspolitikk, mener hun.

– Nå foreslås det å øke CO2-komponenten også fra de lavere innslagspunktene...

– Vi er skeptiske til det vi har sett i budsjettet. Nå er vi ikke ferdig med å gjennomgå alle elementene, men vi varslet allerede onsdag at vi var skeptisk til utviklingen. Noen vil si at det er beskjedne endringer og alt mulig sånt, men det er retningen, sier Siv Jensen – og avslutter:

– Og hvor beskjedent det er, kan man også diskutere.