AVGIFTSDEBATT: Dagens ordning gjør det altfor lønnsomt å kjøpe elbil, mener Henrik Asheim (H).
AVGIFTSDEBATT: Dagens ordning gjør det altfor lønnsomt å kjøpe elbil, mener Henrik Asheim (H).

Høyre-utvalg vil skrote elbilfordelene:

– Nå må elbil-fordelene fases ut

Høyre vil fase ut elbilfordelene fra 2022. Det er arbeidsteksten på et forslag Høyres programkomité nå jobber med.

Publisert Sist oppdatert

– Tiden er inne for Høyre til å diskutere hvordan vi skal gjeninnføre avgifter på elbiler. Hvis vi ikke gjør det, har vi ingen inntekter igjen til å bygge ut veinettet for, sier programkomiteens nestleder Henrik Asheim til NTB.

Bilavgiftene

Elbilene er fritatt for alle avgifter, både engangsavgift og moms.

Det har vært et bredt politisk flertall for det avgiftsfritaket, men stadig flere partier har tatt til orde for å diskutere elbilfordelene fra og med neste Stortingsperiode.

Han viser til at elbiler – som bensin- og dieselbiler – sliter på veiene, skaper kø og havner i ulykker. Det må dessuten bygges ut ladestasjoner. Derfor må også elbileierne bidra til statskassen.

– Det er veldig viktig at Høyre er tydelig på når vi skal begynne å fase inn avgifter og moms på elbiler. Da blir det forutsigbart for forbrukerne, sier Asheim.

Han er nå statsråd for forskning og høyere utdanning, men var tidligere leder av finanskomiteen på Stortinget.

Fossilfritt i 2025

For å få opp andelen nullutslippsbiler på veiene har politikerne vedtatt en rekke fordeler ved å kjøpe elbil. Fordelene er «fredet» ut denne stortingsperioden.

Elbiler og andre nullutslippsbiler har i dag ingen avgifter ved kjøp, verken engangsavgift eller merverdiavgift. I tillegg kommer rabatt ved bompassering, billigere parkering, tillatelse til å kjøre i kollektivfelt og reduserte ferjebilletter.

Målet med politikken har vært å få opp antallet nullutslippsbiler på veiene, noe politikerne har lyktes med. Stortinget har gått inn for at alle nybiler som selges etter 2025, skal være utslippsfrie.

Men debatten om hva som skal skje med fordelene i neste stortingsperiode, presser seg nå fram. Årsaken er at elbilfordelene fungerer så godt at de koster statsbudsjettet milliarder av kroner hvert år i tapte inntekter.

I statsbudsjettet for 2020 ble det anslått at momsfritaket for elbiler kostet staten 7,7 milliarder kroner i tapte inntekter i fjor, mens fritaket for engangsavgift kostet 3,3 milliarder.

Veiprising

Overordnet er det et viktig spørsmål om bompenger skal erstattes av veiprising, fremholder Asheim.

Frp har gått hardt ut mot veiprising og beskrevet det som å installere taksameter i bilene til folk. Men entusiasmen for å erstatte bom med veiprising er større blant de andre partiene på Stortinget.

Det andre hovedspørsmålet er hva som skal skje med hvilke av de særegne lettelsene elbilene har i dag, og når det skal skje endringer. Asheims hovedpoeng er at mange av elbilfordelene på sikt vanskelig vil la seg forsvare.

– Mange av bilene er store og dyre, og de som kjøpe dem bør kunne bidra til fellesskapet, sier han.

Forutsigbarhet

Asheim er ikke i tvil om at elbilene bør betale full sats i bomringer, og at signalet fra Høyre bør være at elbilfordelene skal fases ut fra 2022. Han understreker samtidig at dette er hans egne synspunkter.

– Jeg mener vi bør si det. Vi må være tydelig på at det starter i 2022, sier han.

– Vi må ha et bilavgiftssystem som gjør at det lønner seg å kjøpe nullutslippsbiler. Men nå lønner det seg så voldsomt at vi ikke kommer til å ha penger til å finansiere andre ting.

Forutsigbarhet er et annet stikkord for Høyre-toppen.

– Vi kan ikke ha en situasjon hvor man plutselig kaster om på bilavgiftssystemet. Vi må være ærlige på hvordan vi har tenkt å gjøre det.

Det er nå over 250.000 elbiler på norske veier. Elbilandelen i nybilsalget lå i desember i fjor på 43 prosent.

(©NTB)