LADBAR OG UGLESETT: De store bilprodusentene har investert titalls milliarder i ladehybrider som en overgang mot nullutslippsvisjonen. Det kan det bli en slutt på.

EU vil ha raskere skifte:

Strammere EU-regler kan bety slutten for ladehybrider

EU forbereder innstramminger i regelverkene som kan føre til at bilprodusentene raskere satser helelektrisk, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Publisert

Ladbare hybrider har blitt sett som nøkkelen til raskere elektrifisering av bilproduksjonen. Men nå trekkes miljøgevinsten i tvil – også av EU-myndighetene.

Flere eksperter og miljøorganisasjoner har kritisert myndighetenes støtte til ladehybridene (PHEV), som ofte basert på offisielle forbruks- og utslippstall.

Organisasjoner som ICCT og Transport & Environment (T&E) hevder at utslippene fra slike biler i virkeligheten ligger skyhøyt over tallene bilprodusentene skryter på seg.

Vil «gråvaske» ladehybridene

Med bakgrunn i ekspertuttalelser og utallige rapporter om emnet vurderer europeiske lovgivere nå å frata ladehybridene deres offisielle status som «bærekraftige» fra og med 2025.

Det melder nyhetsbyrået Reuters i omtalen av en fersk rapport.

EU-initiativet kommer som en del av en såkalt «grønn finans»-plan, som vil favorisere investering i grønne, bærekraftige teknologier. Dersom ladehybridene ikke omfattes av denne, vil det være mye mindre interessant å fortsette å investere i dem.

Ladehybridene er av mange produsenter sett som en teknologisk bro mellom de tradisjonelle bilene med forbrenningsmotor og de rene elbilene/hydrogen-elektriske bilene frem til rundt 2030.

Men med et slikt EU-vedtak vil de kunne komme til å fases ut lenge før det, ifølge Reuters.

Nederland har allerede sluttet å favorisere ladehybridene i sitt avgiftssystem.

Strengere utslippskrav

Dessuten vil nye forslag til strengere utslippskrav for nitrogenoksider gjøre ladehybridene betydelig mer kostbare å produsere.

Angående de nye EU7-kravene, som er under utredning, har allerede det tyske bilindustriforbundet uttalt at dersom forslagene som er blitt presentert går gjennom, betyr det i praksis et forbud mot forbrenningsmotoren.

Toppsjefene Oliver Zipse i BMW og Luca de Meo i Renault har begge gått ut overfor Reuters i forsvar for ladehybridene og mener de er den riktige løsningen for forbrukerne på veien mot full elektrifisering, så lenge det ikke er gjort tilstrekkelig for å sørge for at ladeinfrastrukturen er på plass i tilstrekkelig grad.

Volvo vil være klar

Volvo-sjef Håkan Samuelsson sier til Reuters:

– Det er litt skuffende at politikerne i Brussel ikke ser verdien av ladehybridene.

Men han legger til at hans selskap, som satser på å være fullelektrisk innen 2030, fokuserer mer på å presse EU til å kreve at medlemslandene investerer tungt i ladestasjoner.

– Hvis vi i bilindustrien investerer i elektriske biler og gjør det svært raskt, tror jeg vår troverdighet når vi ber om investeringer i ladenettverk øker, sier Samuelsson.

Og hva er så EUs offisielle standpunkt i saken?

Forfekter klimanøytralitet

Overfor Reuters avslo EU-kommisjonens talsperson å kommentere de grønne finansieringsreglene spesifikt – utover å indikere at de er såkalt teknologinøytrale. Talspersonen la til at ladehybrider er en overgangsteknologi på veien mot nullutslippssamfunnet.

For å nå målet om klimanøytralitet i 2050, vil nesten alle biler på veiene måtte ha null utslipp innen den tid, slår EU-kommisjonen fast.

Her snakker vi med andre ord ikke om bilsalget, men om bilene som er i bruk. Det må nødvendigvis bety at alt salg i Europa av nye biler med utslipp opphører lenge innen den tid.