UTENFOR BOKSEN: Her kommer ski og bager flyende ut av takboksen allerede ved et sammenstøt i 30 km/t.

NAF-test av takbokser:

Bagasje raser ut av takboksen etter smell i 30 km/t

Allerede ved en kollisjon i 30 km/t fyker bagasje og ski ut av de dårligste takboksene i en ny test fra NAF og Testfakta.

Publisert

Tre av takboksene som ble testet gjør det dårligere i krasjtesten til NAF i år enn for to år siden. Ski og bager flyr ut av boksene ved en kollisjon i 30 km/t.

- Takboksene fra Mont Blanc, Calix og Biltema har en negativ utvikling på kollisjonssikkerheten. Det er ikke bra, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Allerede i testen for to år siden ble det dokumentert at en kollisjon med boks og innhold på taket kan være livsfarlig allerede i lave hastigheter. Årets test bekrefter dette.

NAF mener at det bør stilles lovmessige krav til kollisjonssikkerhet på takbokser, og at kravene bør være strengere enn i dagens standarder.

Kollisjonstesten ble utført av det svenske forskningsinstituttet RISE for Testfakta i Sverige og for NAF.

Tre underkjennes

Kollisjonstesten er gjennomført i to hastigheter: 30 km/t (som er hastigheten de aller fleste produsentene tester sine bokser i) og i 40 km/t –som NAF mener er en riktigere hastighet for å teste kollisjonssikkerheten til takbokser.

De tre takboksene fra Mont Blanc, Calix og Biltema klarer ikke kollisjonstesten verken i 30 km/t eller i 40 km/t og havner sist i testen.

På disse boksene røk lastereimene som skulle holde bagasjen på plass, takboksene åpnet seg og bagasjen kom ut av boksene.

På takboksen fra Biltema stakk skiene hele 85 centimeter ut av boksen ved kollisjonen i 40 km/t.

- Disse tre takboksene gjorde det også svakt i NAF sin kollisjonstest for to år siden. Da er det skuffende at de gjør det enda dårligere nå, sier Sødal.

PÅSKEFERIEBAGASJE: Boksene i testen var pakket med fire par ski og to bag-er med sandsekker for å simulere ønsket vekt.

Nytt med 30 km/t

Det finnes ingen lovmessige krav til kollisjonssikkerhet på takbokser, men det finnes to standarder for kollisjonstest av boksene.

Den såkalte City Crash-standarden fra 2007 stiller krav til kollisjonssikkerhet ved 18 km/t som kan sammenliknes med en hard oppbremsing eller et sammenstøt i lav fart.

Den nyeste standarden fra 2019 stiller krav til kollisjonssikkerhet i 30 km/t.

- Det er positivt at produsentene velger å følge den strengere standarden fremfor City Crash-standarden, sier Nils Sødal.

– NAF mener likevel at kravene burde skjerpes og at det minimum ble stilt krav om kollisjonssikkerhet 40 km/t i tråd med vår strengere test.

Packline-vinner

Det er glassfiberboksen fra Packline, NX Premium, som går helt til topps i testen. Den får gode resultater både i kollisjonstestene og i brukertesten. Til gjengjeld er det den dyreste boksen i testen (koster 14.500 kroner).

Slik ble rangeringen i NAF og Testfaktas test:

(Klikk på takboksenes navn for å se testresultatet individuelt).

1) 9.4 poeng: Packline NX Premium
2) 9.1 poeng: Packline NX Twin XL
3) 8.5 poeng: Thule Motion XT XL
4) 7.8 poeng: Skiguard 860 Touring

5) 7.3 poeng : Jula takboks 010833 (Hamron)

6) 5.8 poeng : Mont Blanc Altitude 450

7) 4.8 poeng : Calix H22

8) 4.8 poeng : Biltema takboks 400 l

Plast hevder seg

At vinneren er en glassfiberboks betyr ikke at det er entydig at glassfiber er bedre enn plast. Tre av takboksene i plast gjør det nemlig bra i kollisjontestene.

Plastboksen NX Twin XL fra Packline, som kommer på andreplass i testen, utmerker seg med 10 av 10 mulige poeng i kollisjonstesten i 30 km/t, og gjør det også godt i 40 km/t.

Den scorer totalt sett bedre i kollisjonstesten enn glassfiberboksen fra Skiguard.

Plastboksen fra Thule klarer også begge kollisjonstestene bra og scorer jevnt med boksen fra Skiguard i begge kollisjonstestene.

Når det gjelder de tre produsentene av takbokser som ble underkjent i testen, er de blitt forelagt testresultatene og har fått se videoene. NAF publiserer i sin helhet deres kommentarer.

Det er ingen som legger seg flate.

Innvendinger mot metodene

Markedssjef hos Biltema, Johan Gerdevåg, sier at takboksene som selges hos dem oppfyller kravene i DIN 75302, som er den samme standarden som laboratoriet RISE har testet etter når de har testet i 30 km/t. Han mener testerne ikke har pakket i henhold til bruksanvisningen som følger med boksen, og understreker at det er brukerens ansvar å følge de instruksjoner som følger med produktet.

Patric Rangedal, som er Sales og Marketing Manager hos Autoform, som produserer Calix-takboksen, mener at lastens utforming, for eksempel skarpe kanter, og måten lasten er festet på har avgjørende innvirkning på testresultatet.

Ifølge Rangedal har flere tester, inkludert ett på et eksternt institutt, oppnådd de resultater som kreves av City Crash-standarden.

Markedskoordinator Emira Zelenjakovic hos Mont Blanc Group avstår fra å kommenteretestresultatene med den begrunnelse at testen, så vidt de har kunnet se, «ikke er gjennomført i henhold til anbefalt standard».

NAF: Slik har vi testet takboksene

NAF og Testfakta har testet takboksene etter samme metode og tilnærmet samme krav som i standarden DIN 75302:2019-06. Vi har testet med en fart på 30 km/t, men vi ha valgt å benytte en kollisjonspuls som avviker litt fra det som standarden bruker.

Vi har brukt an kollisjonspuls på 12 g, mens standarden benytter en kollisjonspuls på 10 +/- 2. I tillegg har vi testet alle boksene med høyere fart på 40 km/t fordi vi mener at dette gir er nærmere en reell situasjon ved en kollisjon.

Hele testen finner du her.