ANALYSER: Oppkoblede kjøretøy og sensorer i veibanen skal lese trafikkbildet og redusere ulykkersrisikoen.
ANALYSER: Oppkoblede kjøretøy og sensorer i veibanen skal lese trafikkbildet og redusere ulykkersrisikoen.

Trafikksikkerhetsprosjekt fra Ford:

Slik skal de analysere seg fram til færre ulykker

Ved å registrere blant annet bremsing og rattutslag på biler, vil man lokalisere stedene med høyest ulykkesrisiko.

Publisert

Ford jobber med å utvikle et digitalt verktøy som skal kunne forutse hvor risikoen for trafikkulykker er størst.

I sommer startet de et 18 prosjekt, der data fra mer enn 700 personbiler og nyttekjøretøy i London og Oxfordshire skal samles inn og analyseres.

Detaljert informasjon om blant annet hvor og hvordan bilene bremser og akselererer, og hvordan sjåførene bruker rattet, skal kobles med data fra 100 sensorer i de aktuelle områdene.

Beregne risikoen

På denne måte skal de kunne påvise nestenulykker og registrere bevegelsesmønstrene til gående og syklende, samt biler som ikke er tilkoblet, og beregne seg frem til veier eller lyskryss med størst sannsynlighet for en trafikkulykke.

Stor mulighet

– Snart vil alle nye kjøretøy være et tilkoblet kjøretøy. Vi ser på dette som en stor mulighet for å redusere faren for trafikkulykker - og ikke minst tap av menneskeliv, sier prosjektleder for City Insight i Ford Mobilty Europa, Jon Scott.

- Ved å samarbeide med ledende innovatører, eksperter og akademikere håper vi med dette prosjektet å virkelig få gjort noe med trafikkulykker, fortsetter han.

De største byene

I prosjektet samarbeider Ford med blant annet Vivacity Labs, som er spesialister på AI-sensorer, samt ledende akademikere fra Loughborough University’s Transport Safety Research Centre.

Målet med prosjektet er å utvikle verktøyet slik at det skal kunne brukes i de største byene verden over.

Hvert eneste år blir mer enn 1,3 millioner mennesker drept i trafikken.

Bare i Norge er det anslått at trafikkulykker årlig koster samfunnet mer enn 30 milliarder kroner.