KJØPER: Fremtind kjøper oversikten over bompasseringene på Autopass-brikker til Fjellinjens kunder.
KJØPER: Fremtind kjøper oversikten over bompasseringene på Autopass-brikker til Fjellinjens kunder.

750.000 kunder berøres:

Forsikringsselskap kjøper bompasseringene dine

Forsikringsselskapet Fremtind kjøper oversikten over bompasseringene til 750.000 norske bilister. Ap-politiker er bekymret.

Publisert

Bompengeinnkreving

  • Du kan passere bomstasjoner uten bompengebrikke, såkalt Autopass-brikke. Da får du tilsendt regning i posten for passeringer.
  • Dersom du har Autopass-brikke får du rabatt på passeringer, du får nyte godt av timesregel der det er dette, og du får en samlet oversikt over alle passeringer for en bestemt periode, som faktureres jevnlig.

– Nå skal kundene få oversikt over bompengeabonnementet i mobilbanken sin, og få løpende trekk fra konto, lover Turid Grotmoll, konsernsjef i Fremtind forsikring, som eies av bank-kjempene DNB og Sparebank 1.

Forsikringsselskapet har kjøpt det til nå offentlig eide selskapet Fjellinjen Utsteder, som deler ut bombrikker og krever inn bompengebetaling fra 750.000 Autopass-bilister, hovedsakelig på Østlandet.

– Utstedervirksomheten blir et separat selskap, og det vil ikke være dataflyt mellom forsikringsselskapet og utstedervirksomheten uten etter samtykke, sier Svein Skovly, leder for innovasjon i Fremtind.

Bekymret

Oppkjøpet er i tråd med regjeringens bompengereform.

Kirsti Leirtrø (Ap) er likevel skeptisk.

– Det er bekymringsfullt at et privat forsikringsselskap kjøper denne virksomheten, sier hun til Motor.

Formålet med bompengereformen er at bompengeinnkrevingen skal bli mer effektiv. Leirtrø har støttet regjeringens arbeid med å redusere antallet bompengeselskaper til fem regionale selskaper.

Men hun er svært skeptisk til den oppsplittingen som nå skjer, ved at Fjellinjen og de fire andre regionale bompengeselskapene heretter kun skal drifte bomstasjonene og kreve inn bompenger fra bilister som ikke har Autopass-avtale.

– Fremtind tjener

Alle bilister med Autopass-brikke skal forholde seg til egne selskap for kundehåndtering, som får 1,75 prosent av bompengeinntektene til å kreve inn bompengene fra Autopass-kundene.

– Forutsetningen for bompengereformen var en mer effektiv innkreving som skulle komme bilistene til gode. Men med en fast sats på 1,75 prosent er det Fremtind som tjener på å være effektive og ikke bilistene, sier Leirtrø.

Svein Skovly i Fremtind sier at de skal konkurrere på kundenes brukeropplevelse.

– Vi kan nå tilby abonnement nasjonalt, til alle, og vil konkurrere om å gi kundene best mulig tjenester i tråd med myndighetenes ønske om tjenesteinnovasjon. Vi skal lage løsninger som gjør bompengeinnkrevingen enklere for kundene.

KJØPER BOMPASSERINGER: Svein Skovly i Fremtind.
KJØPER BOMPASSERINGER: Svein Skovly i Fremtind.

Nytt navn

Også de andre regionale bompengeselskapene skal selge sin utstedervirksomhet.

En overgangsperiode har blitt forlenget fordi interessen for å overta utsteder-virksomheten har vært liten.

Leirtrø har i lenge tid vært skeptisk til slikt salg – også med tanke på datasikkerheten og et voksende byråkrati.

– Det blir ikke færre som skal jobbe med bompengeinnkreving. Nå blir det også mer uryddig, hevder Leirtrø.

Fremtind melder at selskapet de har kjøpt inntil videre fortsatt skal hete Fjellinjen Utsteder, men at navnet på sikt vil bli endret.