RENNEMERKER: På bildet kan man tydelig se at lakken har rent.
RENNEMERKER: På bildet kan man tydelig se at lakken har rent.

Ufagmessig lakkarbeid:

Ville reparere før leasing-innlevering – ble dobbelt så dyrt

Lakkeringsjobben var så dårlig utført at alt måtte gjøres om igjen da bilen ble levert inn etter leasingperioden.

Publisert

Mange leasingkunder får utbedret bulker og bruksmerker på egen hånd før bilen leveres tilbake ved endt leasingperiode. Dermed unngår man de høye påkostregningene fra leasingselskapene. Men, det er viktig å få utført arbeidet fagmessig.

En mann i Kristiansand betalte et lakkerings- og opprettingsfirma 20.000 kroner for å rette bulker og lakkere bruksmerker på en BMW han hadde leaset fra en BMW-merkeforhandler.

Men det viste seg å være bortkastede penger.

Da mannen skulle levere BMW-en tilbake, påpekte de ansatte hos merkeforhandleren med én gang flere renneskader, bobler og porer.

– Måtte begynne jobben på nytt

Kunden kjørte tilbake til lakkerings- og opprettingsfirmaet, som gjorde et nytt forsøk. Men heller ikke denne gangen ville merkeforhandleren godta arbeidet som var blitt gjort.

– Vi måtte begynne jobben helt på nytt for å kunne selge bilen videre, skrev merkeforhandleren i en epost til kunden. Samtidig fikk kunden en regning på 22.000 kroner.

Dermed måtte han i utgangspunktet ut med 42.000 kroner for arbeidene som bare skulle kostet halvparten.

Fikk medhold

Kunden klaget til lakkerings- og opprettingsfirmaet, som selv mente de hadde gjort et fagmessig godt arbeid.

Men hos forbrukermyndighetene har BMW-kunden nå fått medhold. Forbrukerklageutvalget, som behandler konflikter blant annet etter verkstedtjenester, har vedtatt at lakkerings- og opprettingsfirmaet skal betale ham 22.000 kroner.

Forbrukerklageutvalget viser til merkeforhandlerens uttalelser om at arbeidene er ufagmessig utført.