UNDER ETTERFORSKNING: En Tesla Model 3 på veien i USA.

Autopilot-kollisjoner:

To nye dødsfall inkludert i Tesla-etterforskning

I USA er det nå 18 registrerte dødsfall der biler utstyrt med selvkjøring var involvert.

Publisert Sist oppdatert

Teslas førerstøttesystemer er under etterforskning i USA, etter en rekke ulykker der autopilot kan ha vært benyttet. Etterforskningen startet i fjor og pågår altså fortsatt.

I mellomtiden blir alle nye ulykker og uhell inkludert i etterforskningsmaterialet.

De to siste ulykkene skjedde i California mellom 16. september og 15. oktober i år, skriver Automotive News, som har funnet opplysningene i amerikanske offentlige dokumenter. Begge bilførerne kjørte Tesla Model 3.

Alle fabrikanter

Det er NHTSA, USAs øverste organ for trafikksikkerhet, som har ansvar for etterforskningen. Mens den pågår, er bilprodusenter og underleverandører av førerstøtteutstyr på nivå 2 pålagt å gi full rapport om alle ulykker de får kjennskap til, innen 24 timer.

Dette gjelder altså alle fabrikanter, ikke bare Tesla – selv om etterforskningen startet med denne produsenten.

Siden juli 2021 er det rapportert om 605 kollisjoner der biler med selvkjøring på nivå 2 er involvert. 474 av disse er Teslaer. Honda er nummer to på listen, med 107 hendelser.

18 av disse kollisjonene, totalt, endte altså med dødsfall. Minst 12 av disse involverte Teslaer.

Ingen svar ennå

NHTSA understreker at det er vanskelig å trekke konklusjoner på grunnlag av tallene som er hentet inn til nå.

Ikke minst er det viktig å huske på dette: Man vet ennå ikke i hvilken grad autopilot faktisk ble brukt, verken under dødsulykkene eller de registrerte kollisjonene.

NHTSA minner også om at Tesla kan være overrepresentert i tallgrunnlaget rett og slett fordi disse kjøretøyene overfører data trådløst. Enkelte andre fabrikanter vil først få kjennskap til ulykker idet førerne rapporterer dem inn selv.