FRITT FRAM: Klar bane i høyre fil på E18 ved Høvik. Men reglene er klare: Du skal holde til høyre, når det er mulig.

DEBATT:

Driver du med venstrefil-kjøring? Slutt med det!

På motorveien er det ingen ting som er mer irriterende enn venstrefilkjøring. Til og med stillestående kø er artigere.

Publisert

Kjør debatt!

Noe på hjertet? Irritert over stivbeinte regler eller uvørne medtrafikanter?

Send debattinnlegg til redaksjonen@motor.no

Vi publiserer som hovedregel ikke anonyme innlegg. Alle debattinnlegg blir lenket til på vår Facebook-side, med mulighet for respons og meningsutveksling.

Som en bilsjåfør med over snittet tid på veien, er det et par ting som har begynt å irritere meg mer og mer. Spesielt etter at jeg i 2019 tok bilferien nedover kontinentet og snudde i Paris. Bilkulturen er annerledes jo lenger sør man kommer, spesielt de gode holdningene på motorveiene.

Fenomenet venstrefilkjøring gjør seg stort sett kun gjeldende i Norge. Nedover kontinentet er det omtrent ikke-eksisterende, trolig fordi de har god erfaring med flerfelts motorveier.

«Venstrefilkjøring» er når biler holder seg i en fil til venstre på en vei med flere filer i kjøreretningen.

Dette kan for eksempel være at en bil holder seg i venstrefilen på en vei med to filer i kjøreretningen, eller de to filene til venstre på en vei med tre filer i kjøreretningen (sistnevnte eksempel kan ses på i bildeillustrasjonen som er tatt på E18 sørover ut av Oslo).

Forskriften om kjørende og gående trafikk er krystallklar:

Du SKAL holde så langt til høyre som mulig. Jeg viser her til § 5 første ledd i nevnte forskrift: «Så langt forholdene tillater det skal kjøretøyet føres på høyre side av vegen. På kjørebane med to eller flere kjørefelt i kjøreretningen skal høyre felt nyttes når ikke trafikkreglene påbyr eller tillater bruk av felt til venstre.»

Dette betyr at du som sjåfør ikke skal ligge og «daffe» til venstre, men hele tiden ligge så langt til høyre som mulig.

Gang på gang

Jeg opplever gang på gang at venstrefelt benyttes mer enn høyre, dette gjør seg spesielt gjeldende på veier med tre eller flere felt i kjøreretningen.

For de av dere som er kjent i Oslo-området:

Sørover på E6 fra Gardermoen og inn mot Oslo, utvider veien seg fra to til fire felt på Olavsgård (ved avkjøringen til Gjelleråsen/Nittedal). Filen helt til høyre er kollektivfelt, så jeg omtaler kun de tre andre filene. Her skal du ligge til høyre ved utvidelsen, og ikke benytte deg av midterste fil. Etter en stund blir denne filen skiltet med avkjøring til Rv 163 (Stover/Økern), og først da skal du legge deg i midterste fil (eller venstre fil ved forbikjøring). Dette fordi E6 mot Oslo først da går til to filer.

Ensom til høyre

Samme eksempel kommer frem i bildet over disse linjer, bare at dette er på E18 sørover ut av Oslo:

Jeg, som eneste trafikant, ligger i høyre fil. Alle andre bruker midtre eller venstre fil. Hvis jeg skal holde fartsgrensen på 80 km/t må jeg kjøre forbi i denne filen til høyre. Og nettopp dette er veldig farlig, og krever høy grad av aktsomhet.

All forbikjøring skal i utgangspunktet foregå til venstre, men loven viser til noen unntak.

For eksempel kan man kjøre forbi til høyre på veier med flere filer i kjøreretningen, gitt at «... trafikken er så tett at kjøretøyene opptar alle kjørefelt i kjøreretningen og kjøres med en fart som er bestemt av kjøretøyet foran ...», jf. forskrift om kjørende og gående trafikk § 12 første ledd bokstav c. Selv om det av og til (ja; kun av og til) er lov, er det ekstremt farlig! Jeg har kommet ut av tellingen på antall ganger jeg omtrent blir påkjørt av biler til venstre da jeg har foretatt forbikjøring til høyre.

Følger loven

Så; kan ikke alle bare holde til høyre? Dette skaper bedre flyt, færre ulykker og mindre frustrasjon. Da følger du til og med loven.

Og att på til; de som ønsker å holde fartsgrensen kan faktisk gjøre dette, med lovlige forbikjøringer til venstre.

Artikkelforfatteren er prosjektleder i administrasjonen til Det frivillige Skyttervesen (DFS) og daglig leder i FriiVii AS.