BEDRE SLIK: I trafikken er det tryggest å ferdes med alle sansene fokusert på omgivelsene for å reagere raskt i tilfelle en uforutsett situasjon.

Britisk studie viser:

Så mye tregere reagerer du med hodetelefoner i trafikken

En ny studie om bruk av hodetelefoner bak rattet viser at deltakerne reagerte betydelig tregere når farlige situasjoner i trafikken oppsto.

Publisert

Studien ble gjennomført av bilprodusenten Ford blant mer enn 2000 deltakere fra fem europeiske land.

I studien ble det tatt i bruk en spesialutviklet såkalt 8D-romlydopplevelse og et virtuelt bymiljø på en nettside, samtidig som deltakernes reaksjonstid på potensielt farlige situasjoner ble målt.

Studien viste at deltakerne reagerte fire sekunder tregere når potensielt farlige situasjoner i trafikken oppsto.

Du kan teste deg selv på samme måte som deltakerne i studien ved å gå inn på nettsiden https://fordsharetheroad8d.com/ med mobilen.

Ikke forbudt, men...

Det er ikke ulovlig å bruke hodetelefoner i trafikken i Norge.

Det er imidlertid et krav i lovverket at du alltid skal opptre hensynsfullt og aktsomt i trafikken.

Trygg Trafikk har tidligere advart mot bruk av hodetelefoner i trafikken, og pekt spesielt på lyddempende hodetelefoner.

Advarer mot bruk

Forsikringsselskaper advarer også mot slik bruk. Hvorvidt du var oppmerksom nok kan uansett påvirke skadeoppgjøret etter et trafikkuhell. Her kan bruk av hodetelefoner betegnes som uaktsomt i en rekke situasjoner, ifølge Stein Plogvoll, fagsjef for motor i Gjensidige.

– Et eksempel kan være hvis trafikken stanser for å slippe frem en ambulanse, og en fører med hodetelefoner ikke oppfatter situasjonen og kolliderer med utrykningskjøretøyet, sier Plogvoll.

– Hvis det blir konstatert at det er en sammenheng mellom bruken av hodetelefoner og sammenstøtet, vil bilføreren få helt eller delvis ansvar for kollisjonen. Hvis det også blir påvist grov uaktsomhet, kan vedkommende få redusert erstatning for skader på egen bil, sier fagsjefen.

– I og med at loven ikke gir et konkret forbud mot hodetelefoner, vil dette bli vurdert ut fra skjønn i hvert enkelt tilfelle, sier Steven Hasseldal, sjef for utrykningspolitiet (UP).

Hører ofte før vi ser

Blant de 56 prosent som oppga i studien at de hadde vært involvert i en ulykke eller en nestenulykke, oppga en andel på 27 prosent at de hadde brukt hodetelefoner da hendelsen inntraff.

– Lyder vi hører fra miljøet rundt oss, spiller en helt avgjørende rolle for vår tolkning av dette. Vi hører ofte noe rundt oss før vi kan se det. Bruk av hodetelefoner i trafikken kan blokkere ut viktige lyder som igjen kan gjøre det vanskeligere å fange opp biler i nærheten eller fotgjengere, sier professor i audiokognitiv nevrovitenskap ved University College London, Maria Chait.