Bensinstasjon bensin diesel drivstoff drivstoffpriser
Bensinstasjon bensin diesel drivstoff drivstoffpriser

Regjeringen:

Fjerner drivstoff­avgift – «mini­kutt» ifølge NAF

En drivstoffavgift fjernes fra nyttår, noe som ifølge regjeringen vil gi billigere pumpepris.

Publisert Sist oppdatert

Totalt reduseres drivstoffavgiftene i veitrafikken for folk flest med 600 millioner kroner.

Når også avgiftslettelsen på mineralolje er regnet inn, er den totale reduseringen på cirka 2,2 milliarder kroner, etter at økningen av CO2-avgiftene er medregnet.

– Drivstoffprisene har økt kraftig gjennom 2022. Mange husholdninger og bedrifter opplever høye drivstoffpriser som en stor utfordring. Reduserte drivstoffavgifter bidrar til å gjøre hverdagen litt enklere for husholdninger og næringsliv, og vil bety spesielt mye for bygg- og anleggsbransjen, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Stortinget har vedtatt regjeringens forslag om å fjerne grunnavgiften på mineralolje fra 1. januar. Det vil særlig komme bygg- og anleggsbransjen til gode.

Norges Automobil-Forbund (Naf) sier det ikke er snakk om store kuttet.

– Dette er et minikutt som ikke vil utgjøre en stor forskjell for den vanlige bilisten, sier pressesjef i Naf Ingunn Handagard til VG.

Nettoreduksjon på 600 millioner

Veibruksavgiften på drivstoff reduseres med samlet 1,88 milliarder kroner, mens høyere CO2-avgift i veitrafikken øker statens inntekter med 1,26 milliarder kroner. Nettoreduksjonen på drivstoff i veitrafikken blir dermed i overkant av 600 millioner kroner, opplyser regjeringen.

Fjerning av grunnavgiften på mineralolje innebærer en lettelse på 1,95 milliarder kroner. Høyere CO2-avgift for ikke-veigående maskiner øker statens inntekter med 390 millioner kroner, inkludert den nye satsen for kvotepliktige. Nettoreduksjonen i avgifter på drivstoff til ikke-veigående maskiner – jordbruks- og anleggsmaskiner og industri – blir dermed om lag 1,56 milliarder kroner.

Økt bio-krav

– Regjeringen varslet i Hurdalsplattformen at vi vil «redusere avgifter som rammer folk flest, som for eksempel elavgift og drivstoffavgifter». Reduksjonen i drivstoffavgifter i 2023-budsjettet er en direkte oppfølging av regjeringens avgiftspolitikk, sier Vedum.

Regjeringen øker omsetningskravet for biodrivstoff i veitrafikken fra 15,5 til 17 prosent. I tillegg innføres et nytt omsetningskrav for biodrivstoff til ikke-veigående maskiner, som settes til 10 prosent. Økt omsetning av biodrivstoff, til erstatning for fossile drivstoff, vil gi redusert utslipp av klimagasser og anslås mer enn å veie opp for effekten av avgiftsreduksjonene, opplyser regjeringen.

(©NTB)