BEKLAGER: NAF beklager at de ikke oppdaget feilen. Bildet er tatt på et annet NAF-senter.
BEKLAGER: NAF beklager at de ikke oppdaget feilen. Bildet er tatt på et annet NAF-senter.

Porschen ble ikke «gromkjøpet»:

NAF-test avdekket ikke alvorlig feil

Mannen i 40-åra kjøpte seg en Porsche etter at NAF-testen anbefalte kjøp, men testen avdekket ikke en snikende, alvorlig feil. NAF beklager.

Publisert

Tusenvis av bruktbilkjøpere sørger for å få tatt NAF-test før kjøp. Men hva gjør du dersom testen ikke avdekker alvorlige mangler?

En mann i 40-åra på Sørlandet tok kostnaden ved å ta en NAF-test, da han sommeren 2019 kjøpte en skikkelig grom-bil – en syv år gammel Porsche Panamera sportsbil for 625.000 kroner.

Bilen ble annonsert som «meget velholdt». Men mannen ville ikke ta noen sjanser. Han ville vite mest mulig om bilens tilstand.

Slike biler koster for øvrig ca. to millioner kroner når de er helt nye.

Den grundige NAF-testen konkluderte med at kjøp kunne anbefales, til og med til en litt høyere pris (649.000 kroner) enn det kunden til slutt kjøpte for – altså 625.000 kroner.

«Svetting»

NAF-testeren fant riktignok det som ble beskrevet som en «liten oljelekkasje». Men lekkasjen ble ikke ansett som en større fare enn at det kun ble gitt en anmerkning om det i test-skjemaet.

Bilkjøperen hevder også at han tok forholdet opp både med NAF og bruktbilfirmaet som solgte bilen. Han fikk forklart at lekkasjen ikke hadde noen betydning – at det bare var det bilkyndige kaller «svetting».

Sprekk

Men: Kort tid etter overtakelsen fikk plutselig ikke Porsche-eieren bilen i gir. Han hørte også en ulyd i girkassen. Dermed ble det slett ingen hyggelige kjøreturer i og mellom trivelige sørlandske sommerbyer.

Senere undersøkelser som ble foretatt viste at det er sprekk i girkassen. Et Porsche-verksted på Sørlandet anbefalte bytte av hele girkassen.

Pris: 169.000 kroner, pluss 29.000 kroner for andre mangler som også var blitt avdekket.

Dette Porsche-verkstedet mente det er nærliggende å tro at lekkasjen som ble avdekket etter overtakelsen var den samme lekkasjen som NAF anmerket i sin test.

Vant

Kunden krevde å få heve Porsche-kjøpet. Men bruktbilfirmaet som solgte Porschen, Autopartner Fredrikstad, nektet.

Dermed havnet bruktbilkjøperen og bruktbilfirmaet i retten.

Fredrikstad tingrett har nå gitt kjøperen medhold i at han kan få heve kjøpet – og få tilbake kjøpesummen, pluss både renter og saksomkostninger, mot at bruktbilfirmaet kan hente bruktbilen.

Risiko

Tingretten skriver i dommen sin at de var i tvil om kunden skulle få heve kjøpet. Årsaken til tvilen er at feilen med girkassen har blitt reparert på bruktbilgarantien kunden fikk, uten at han måtte betale noe.

Porsche-verkstedet som utførte denne reparasjonen, et annet Porsche-verksted på Østlandet, kan imidlertid ikke garantere for resultatet. De forklarte i retten at de har gode erfaringer med slike reparasjoner, men at det altså kan oppstå ny lekkasje – og da må hele girkassen skiftes.

– Dermed vil det være en risiko for at girkassen senere må byttes, skriver tingretten i dommen sin.

Tingretten har imidlertid ikke vært i tvil om at bilkunden ikke gjorde noe galt da han kjøpte bilen, til tross for at det ble avdekket en lekkasje allerede før kjøpet i en NAF-test som kunden selv betalte.

Bruktbilfirmaet og deres advokat, Rune Gaustad, hevdet i retten at kunden ikke kan klage på en feil som han allerede visste om – og som attpåtil er rettet slik at bilen nå ikke har lekkasje.

– Skal ikke straffes

Men tingretten er ikke enig.

– Kunden kan ikke straffes for at han ikke har gjort grundigere undersøkelser enn det som er vanlig ved bilkjøp. Han kunne forvente en bil i god stand, skriver tingretten i dommen.

Og selv om feilen er reparert, er ikke det godt nok så lenge verkstedet som utførte reparasjonen ikke kan garantere for den, mener tingretten

Tingretten kritiserer heller ikke NAF for dårlig undersøkelse.

– Før bilen ble annonsert var den på service på merkeverksted. Forholdet ble heller ikke avdekket i en senere EU-kontroll. Det indikerer at feilen er vanskelig å avdekke, skriver tingretten.

Kjøperen av bilen, en fastlege på Sørlandet, vil ikke svare på spørsmål fra Motor om hva han tenker om NAF-testen som ikke fortalte om den alvorlige feilen.

NAF beklager

Selv om NAF ikke får kritikk for dårlig sjekk av bilen, beklager de likevel.

– Vi har strenge kvalitetskrav til det som leveres på sentrene våre. Men likevel er det slik at enkelte feil og mangler er godt skjult, og derfor ikke oppdages. Det er svært beklagelig, sier Andreas Brodtkorb, direktør for innovasjon og utvikling i NAF.

– Hva bør kunder i lignende situasjoner gjøre, dersom NAF anbefaler kjøp, også er det likevel en alvorlig feil ved bilen?

– Kontakt NAF-senteret hvor testen ble utført. Vi har rutiner for slikt, og vi vil gjøre alt vi kan for å håndtere det mest mulig ryddig.