SJELDNERE AVSLÅTT: Dette er fotoboksen langs riksvei 4 ved Åneby i Nittedal, en av landets mest innbringende.

Skal stort sett stå på:

I år vil foto­boksene ta flere bilder enn noen gang

Det er bestemt at fotoboksene ved Norges veier skal ta 250.000 bilder i år. Det er 26.000 flere enn i 2022, det forrige rekordåret.

Publisert

Til Aftenposten opplyser politiinspektør Vivi-Ann Haukås, enhetsleder ved politiets senter for automatisk trafikkontroll (ATK), at de fleste fotoboksene nå skal være slått på store deler av døgnet.

– Politiet og Statens vegvesen hadde en felles gjennomgang for å fastsette måltall ut ifra ressurser og kapasitet, sier hun.

Politiet fikk i fjor 12 millioner kroner til å øke kapasiteten ved ATK-senteret på Farstad i Møre og Romsdal. Blant annet har dette gitt rundt ti nyansettelser.

Aftenposten spør: Skal fotoboksene erstatte synlig politi?

– Nei, det skal det ikke. Fotobokser er et supplement til vanlig politikontroller, svarer Larsen.

Under kan du se hva som skjedde i Oslo da UP endret boksenes «åpningstid».