IKKE LOV: Drosjen sto parkert på drosjeholdeplass på Grønland i Oslo.

Parkering forbudt:

Her er det ikke lov å parkere, heller ikke for drosjer

Drosjene kan stå og vente på kunder i timesvis på drosjeholdeplassene. Men de kan ikke parkere.

Publisert

En drosjesjåfør som manglet spylervæske, og dro inn på dagligvarebutikken like ved drosjeholdeplassen for å kjøpe en kanne, klaget da han ble ilagt parkeringsbot mens han var borte.

Men klagen ble ikke godtatt, hverken av Oslo kommune eller av Oslo tingrett.

Drosjesjåføren ga seg nemlig ikke da han fikk avslag fra kommunen. Han mener han som drosjesjåfør kan parkere lovlig på drosjeholdeplassen.

Ikke i tjeneste

Men det kan han ikke. Han hadde ikke logget seg på som ledig sjåfør, og var dermed ikke i tjeneste, ifølge tingretten. Dermed har drosjen hans ikke tilgang til drosjeholdeplassen.

Men, som retten skriver i sin kjennelse:

– Retten har kompetanse til å vurdere om vilkårene for å ilegge gebyr foreligger, ikke for å vurdere hensiktsmessigheten av at gebyret ble ilagt. Det faller innenfor forvaltningens frie skjønn.

I tillegg til bota på 600 kroner, må drosjesjåføren også betale en tusenlapp i saksomkostninger.