SKAL VURDERE: Den ferske samferdselsministeren Jon-Ivar Nygård har fått en vrien utfordring på bordet. Og denne gangen er det ikke to poser Twist.
SKAL VURDERE: Den ferske samferdselsministeren Jon-Ivar Nygård har fått en vrien utfordring på bordet. Og denne gangen er det ikke to poser Twist.

Helseattest for eldre:

Ap-statsråd må ha tenkepause om Ap-støttet vedtak

Skal Arbeiderpartiet gjennomføre sine egne vedtak? Stortingets beslutning om å oppheve kravet til helseattest for eldre bilførere kan bli en krevende sak for samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

Publisert Sist oppdatert

Helseattest for eldre bilførere

  • Alle som ønsker å fortsette å kjøre etter fylte 80 år, må ta helseundersøkelse hos lege.
  • De som oppfyller kravene, vil få en helseattest med gyldighet i inntil 3 år.
  • Etter legebesøket må man møte opp personlig og levere attesten på en av Statens vegvesens trafikkstasjoner. Attesten kan ikke være eldre enn 3 måneder når den leveres.
  • Ved senere fornyelser må samme prosess gjentas. Fornyelse må skje før utløpsdato for å ha uavbrutt førerett.

Kilde: helsenorge.no

– Å fjerne kravet om helseattest blir Jon-Ivar Nygårds svennestykke, sier Thor Egil Braadland, myndighetskontakt i NAF.

For Nygårds eget parti var blant flertallet da Stortinget i februar vedtok å oppheve kravet til helseattest for eldre bilførere.

Regjeringen og daværende samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) svarte med å utrede saken og har mottatt svært sterke motforestillinger til vedtaket fra flere fagetater.

Hareide gikk så langt som til å si at vedtaket vil «gi flere drepte og hardt skadde på veiene».

Et utålmodig flertall på Stortinget gjorde i slutten av mai et nytt vedtak – med stemmene til Frp, SV og Ap – hvor regjeringen ble gitt frist til 1. august med å effektuere det opprinnelige vedtaket.

Men statsråd Hareide nektet.

Nå styrer Arbeiderpartiet departementet som skal effektuere Arbeiderpartiets vedtak. Betyr det at vedtaket nå skal gjennomføres? Kanskje ikke.

– Jeg ønsker ikke å gi meg selv dårlig tid på å ta en så viktig beslutning, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård til Motor.

Sikkerhet først

Den nye statsråden trenger å vurdere fagetatenes advarsler.

– Etter Stortingets anmodningsvedtak er det gjennomført utredninger både av Statens vegvesen og Helsedirektoratet. Mitt parti var del av Stortingets flertall, men i denne saken føler jeg at det er riktig å gjøre meg godt kjent med den nye faglige vurderingen som nå ligger og venter på mitt bord, sier Nygård.

– Vi vil komme tilbake til denne saken uten unødig opphold, men trafikksikkerhet skal alltid komme først, sier han.

Men Stortinget har for lengst varslet at man ikke ønsker flere utredninger og vurderinger. Saken har vært oppe i Stortinget flere ganger, og den har vært gjenstand for omfattende utredninger – både i fagetatene, departementet og av Stortingets egen utredningsseksjon.

Som Nygårds partikollega Sverre Myrli sa det i replikkordskiftet i Stortinget 26. mai:

«Vi trenger ikke å gjenta debatten som vi hadde tidligere. Bare for å si det som det er: Det er fordeler og ulemper med alle ordninger, det er ikke svart eller hvitt. Men stortingsflertallet mener altså at det er flest ulemper ved dagens ordning, og den er svært omstridt, og det er en gruppetenkning som vi vil bort fra. Dette er kjent stoff. (…) Spørsmålet er rett og slett: Når vil samferdselsministeren iverksette Stortingets vedtak?»

Spørsmålet er stadig like aktuelt.

Smal sak

NAF mener saken er opplagt for samferdselsminister Nygård:

– Det bør være en smal sak for den nye samferdselsministeren å fjerne kravet om helseattest for eldre. Både hans eget parti Ap og hans regjeringskolleger i Sp støtter fjerningen, det samme gjør SV og Frp, slik at det flertallet i Stortinget som to ganger i våres vedtok å fjerne ordningen, finnes fortsatt nå etter stortingsvalget, sier Thor Egil Braadland i NAF.

Han mener det er store utfordringer med dagens testmodell.

– Problemet er at den ikke måler det den skal. Man måler synet og kognitive evner på et kontor, når man egentlig burde testet den konkrete evnen til å føre en bil trygt. NAF mener at sjåfører som man mistenker for å være trafikkfarlige – uavhengig av alder – heller bør sendes til en trafikkskole for en praktisk test, sier Braadland.

– Det er et godt alternativ til dagens ordning. Da kan sjåføren om mulig få noen tips og råd om hva man bør forbedre for å være en trygg sjåfør. Det er et opplegg som setter læring foran straff, slik at noen flere får muligheten til å beholde lappen litt lengre, sier han – og legger til:

– Det har aldri vært meningen at alternativet til å fjerne helseattesten er ingenting. Vi trenger åpenbart et sikkerhetsnett for å ivareta trafikksikkerheten. Hvis man etter et slikt opplegg fortsatt utgjør en for stor fare for trafikken, vil man likevel kunne miste lappen som før. Det er det som gjør at dette burde være en enkel sak for regjeringen.

Brøt loven?

Som en ekstra tvist på saken vil Fremskrittspartiet forfølge Knut Arild Hareides håndtering av stortingsvedtakene.

Tidligere denne måneden fremmet Carl I. Hagen, Bård Hoksrud og Tor André Johnsen et forslag hvor Stortingets ansvarskommisjon blir anmodet om «å foreta undersøkelser om statsråd Knut Arild Hareide har brutt ansvarlighetsloven § 8 bokstav b» ved å unnlate å gjennomføre stortingsvedtaket fra mai.

Saken er nå til behandling i kontroll- og konstitusjonskomiteen – hvor nevnte Myrli sitter for Arbeiderpartiet.

– Ordningen skulle vært avviklet fra 1. august i år. Det ble den ikke. At Hareide trosset stortingsflertallet, og lar være å følge opp en instruks med konkret datostempel fra et stortingsflertall, er svært uvanlig. Hadde det ikke vært for regjeringsskiftet, ville han risikert en kraftig oppstrammer i Stortingets kontrollkomité, mener Thor Egil Braadland i NAF.