SVARER: Samferdselsminister Knut Arild Hareide har fått mange spørsmål fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Nasjonal transportplan.

Forbereder Stortingsbehandling:

Hareide har fått over 260 spørsmål om NTP

Av over 260 spørsmål fra Stortinget om Nasjonal transportplan (NTP), har Samferdselsdepartementet og statsråd Knut Arild Hareide (KrF) nå besvart 230 av dem.

Publisert

– Alle transportplaner som ulike regjeringer har lagt fram for Stortinget, har fått mye oppmerksomhet. Spørsmålene jeg får og besvarer, bidrar til å utdype og oppklare spørsmål om kostnader, prioriteringer og andre forhold, sier Hareide i en pressemelding.

Han mener at dette er med på å sikre at Stortinget har et godt grunnlag for å behandle stortingsmeldingen på en god og grundig måte.

Når transport- og kommunikasjonskomiteen er ferdig med sin behandling av planen, kommer komiteen med en innstilling der partiene markerer sine standpunkter. Innstillingen skal behandles i Stortinget, og der kan det bli gjort vedtak om å be regjeringen gjøre endringer.

NTP skal behandles i Stortinget 14. juni.

Innstillingen fra komiteen må komme leveres senest 7. juni.

(©NTB)