FJERNES: Illustrasjonsfoto av bil som plasseres på bergingsbil.

Store gebyrforskjeller:

Borttauing koster 4900 kr i Oslo

Oslo kommune tar dobbelt så mye for borttauing av biler som Trondheim. Likevel hevder Oslo at de ikke tjener på å taue bort tusenvis av biler årlig.

Publisert Sist oppdatert

Mens størrelsen på parkeringsbøtene er strengt regulert – og like høye overalt i landet – er gebyrene for borttauing av kjøretøy ikke regulert.

– Hvor mye penger som kan kreves ved fjerning av kjøretøy, er ikke regulert i parkeringsforskriften. Vi er heller ikke kjent med at det er regulert i annet regelverk, opplyser Halgeir Jansen, rådgiver i Parkeringstilsynet i Statens vegvesen.

Det er med andre ord helt fri prissetting.

En sjekk Motor har gjort i de fire største byene, viser at det dessuten er store gebyrforskjeller.

4900 kr

I Oslo koster det hele 4900 kroner dersom personbilen din taues inn.

– Inntektene på inntauing dekker kun de utgiftene vi har med inntauingen. Kommunen har altså ikke noe overskudd på dette, opplyser pressevakt Marie Berge hos bymiljøetaten i Oslo kommune.

Oslo Kranbilservice, et firma som har avtale med flere private eiere av parkeringsanlegg og parkeringshus, tar nesten like mye for inntauing; 4200 kroner.

– Summen er for å dekke lønninger til ansatte, utgifter til inntauingstomt samt biler og utstyr for å kunne utføre de forskjellige borttauings­oppdragene, opplyser eier og daglig leder Trond-Inge Tårnes i Oslo Kranbilservice.

2500 kr

Oslo-gebyrene på opp mot 5000 kroner er langt over gebyrene i de andre storbyene.

I Trondheim koster inntauing av personbiler 2500 kroner, opplyser Øyvind Aasegg i Trondheim parkering.

Kommunen rekvirerer Trøndelag bilhjelp eller Viking til inntauings­oppdragene. Det er også selskapene som bestemmer prisen.

– Inntauingen skal ikke være en ekstra straff, men gjøres når det er nødvendig, understreker Aasegg.

Bergen og Stavanger

I Bergen er gebyret på 2900 kroner for personbiler, opplyser daglig leder Øyvind Berger i Bergen Inntauing. Firmaet tauer inn for både private og offentlige aktører og parkeringsselskaper, samt for kommunene i Bergensområdet.

Også i Bergen er det inntauingsselskapet som setter prisen, og ikke kommunen.

I Stavanger koster inntauing av personbil 3128 kroner, dersom det gjøres av Viking, som er Stavanger kommunes foretrukne avtaleselskap.

– Men borttauing er siste utvei. Vi tauer sjelden bort biler. Vi prøver helst å få tak i eieren, sier Ståle Kolnes, avdelingsleder i Stavanger parkering.

Overrasket

NAF er overrasket over at gebyrene varierer såpass mye.

– Det beste hadde vært om det var likt over hele landet. En dobling av kostnaden er mye, sier senior kommunikasjonsrådgiver Nils Sødal i NAF.

Han påpeker at årsaken er forskjellig kostnadsnivå, spesielt kostnader til tomteareal for inntauingstomt.

Ca. 24 millioner

Oslo kommune har vedtatt inntauingssatser for ulike kjøretøy. Nå er det disse gebyrene som gjelder:

  • Personbil: 4900 kroner
  • Motorsykkel og moped: 4425 kroner
  • El-sparkesykkel: 4341 kroner
  • Tilhenger, campingvogn: 4976 kroner
  • Tunge kjøretøy over 3500 kg: 6963 kroner

Kommunen tauet i fjor inn totalt cirka 5000 kjøretøy, opplyser Bymiljøetaten. Dette inkluderer også i underkant av 400 avregistrerte kjøretøy som var bortsatt på kommunal grunn.

I 2021 var det enda flere borttauinger, cirka 6400. Årsaken var mange elsparkesykler som måtte fjernes.

Kommunen har ingen fordeling mellom type kjøretøy som taues inn. Men dersom gjennomsnittsgebyret var på 4900 kroner, ble det i 2022 tauet inn kjøretøy for totalt 24 millioner kroner, bare fra Oslo kommunes grunn.

PS:

I tillegg til inntauingsgebyret, må du også betale parkeringsgebyret for feilparkeringen, og en avgift for hvert døgn bilen står på inntauingstomta. Denne avgiften er på 200–300 kroner per døgn.