MÅ BETALE: Eirik Skjærseth må ut med enda mer penger til bilforhandleren sin.

Høyesterett avslo krav fra bilkjøper:

Eirik må betale over en million til bilselgeren sin

Bilkunden Eirik Skjærseth tapte i Høyesterett da han forsøkte å få opphevet en sviende dom fra lagmannsretten.

Publisert Sist oppdatert

Eirik Skjærseths rettssaker mot merkeforhandleren Hellestø Bilpaviljongen viser hvor dyrt det kan bli å havne i konflikt med bilforhandleren sin.

Les om bakgrunnen for saken som er behandlet i to rettsinstanser: Etter at han vant i tingretten, gikk han på et sviende og smertelig tap i lagmannsretten.

Ikke bare fikk han avslag på å få heve bilkjøpet av luksusbilen Range Rover Sport til 1,2 millioner kroner. Han ble også dømt til å betale bilforhandleren hele 800.000 kroner i saksomkostninger og erstatninger, i tillegg til at han må betale egne saksomkostninger.

Sluttregningen lød på over én million kroner.

Blankt avslag

Men bilkunden fra Jæren ga ikke opp, og anket inn for Høyesterett med krav om å få opphevet lagmannsrettens dom.

Det har han nå fått blankt avslag på.

– Ankeutvalget finner enstemmig at det ikke er grunn til å oppheve lagmannsrettens dom. Anken tillates derfor ikke fremmet for Høyesterett, skriver Høyesteretts ankeutvalg i sin beslutning.

Sjokkert

Rettskonflikten mellom bilkunden og hans merkeforhandler har sjokkert mange – på grunn av de høye erstatningene bilkunden har måttet betale til bilfirmaet han var kunde hos.

Blant annet måtte Skjærseth betale bilforretningen 35.000 kroner for oppbevaring av bilen etter at den ble reparert.

Dette fremstår som voldsomt, og kan være svært tyngende for en privatperson som taper saken, sa Gunstein Instefjord, fagdirektør for handel i Forbrukerrådet til Motor tidligere i år.

– Det er ikke vanlig at det kommer krav om dekning av lånebil og for oppbevaring av den reparerte bilen, sa Jens Christian Riege, advokat i NAF Advokat i samme artikkel.

Instefjord i Forbrukerrådet mener Skjærseths sak viser hvor skummelt det kan være for en privatperson å gå til rettssak etter et bilkjøp.

– Forbrukere bør tenke seg godt om, gjerne i samråd med sin advokat, om det er verdt å ta en slik risiko. Selv med gode argumenter og en dyktig advokat kan saken tapes dersom bevisene ikke strekker til, sa Instefjord.

35.000 kroner på toppen

Anken til Høyesterett har også ført til enda flere kostnader for den uheldige bilkjøperen.

Bilforhandleren krevde ytterligere 102.000 kroner for arbeidet med saken inn mot Høyesterett. Høyesteretts ankeutvalg har fastsatt denne regningen til 35.000 kroner, et langt lavere beløp. Likevel må bilkunden ut med ytterligere flere titusener.

Eirik Skjærseth har ikke besvart Motors henvendelser på epost, tekstmelding eller på telefon.