BILFORHANDLER: Bil i Nord sin avdeling på Svolvær i Lofoten ble klaget inn for Forbrukerklageutvalget.

Merkeforhandler med sjeldent grep:

Krever penger for klagebehandling

Da bilkjøperen klaget på feil og mangler, krevde merkeforhandleren at bilkjøperen skulle betale forhandlerens utgifter for å jobbe med klagen.

Publisert Sist oppdatert

En mann fra Vesterålen kjøpte en seks år gammel Mazda CX5 for 295.000 kroner. Etter kjøpet oppsto det store problemer med motoren.

Bilen måtte en rekke ganger på verksted, blant annet på grunn av gjentagende problemer med oljetrykket, trolig på grunn av en følgefeil. Dessuten viste det seg at både turboen og kamakselen var utslitt, ifølge en sakkyndig-rapport.

Mannen kjøpte bilen av bilforhandleren Bil i Nord, som er merkeforhandler blant annet for Mazda, og et av Nord-Norges største bilkonsern.

Avdekket

Mannen fikk flere ganger hjelp med bilen av et annet merkeverksted. Dette verkstedet avdekket på ett av verkstedbesøkene at bilen tidligere har vært kollisjonsskadet, trolig for et sekssifret beløp.

Men dette fortalte Bil i Nord ikke noe om da de solgte bilen.

Etter to og et halvt år med problemer, klaget mannen bilkjøpet inn for forbrukermyndighetene, med krav om å få heve kjøpet.

Bil i Nord avslo kravet.

20.000 kr

I tillegg kom de med et pengekrav som man svært sjelden ser i konflikter etter bilhandel som behandles i Forbrukerklageutvalget:

Forhandleren krevde at kunden deres skulle betale for utgiftene de hadde med å behandle klagesaken.

Ifølge et referat fra Forbrukerklageutvalget, krever bilforhandleren at kunden skal betale deres sakskostnader på 20.000 kroner.

Men i Forbrukerklageutvalget har kunden fått medhold i at kjøpet kan heves. Forbrukerklageutvalget viser til at bilforhandleren har gitt mangelfulle opplysninger om bilens tekniske tilstand.

– Avgjørende

«Det at en bil tidligere har vært kollisjonsskadet, er en så avgjørende opplysning at det må man forvente å få ved kjøp av en bruktbil som ikke er så mange år gammel», skriver Forbrukerklageutvalget i sitt vedtak.

Utvalget skriver også at det er avdekket betydelige feil på motoren kort tid etter kjøpet, og at sakkyndige uttalelser sannsynliggjør at feilene var til stede på leveringstidspunktet.

Forbrukerklageutvalget har trukket et beløp for nytten kunden har hatt av bilen, såkalt nyttefradrag.

Men bilfirmaet har ikke fått medhold i at de skal få betalt for å behandle klagen. Det kan man kun kreve når det er åpenbart at klagen ikke kan føre frem, ifølge forbrukerklageloven.

Tingretten

Motor har stilt Bil i Nord flere spørsmål:

  • Hvorfor avslo dere kravet om å få heve kjøpet?
  • Hvorfor krevde dere 20.000 kroner av kunden for å behandle klagen?
  • Godtar dere vedtaket i Forbrukerklageutvalget, eller anker dere inn for tingretten?

Daglig leder i Bil i Nord, Jan Hugo Svendsen, vil ikke svare på spørsmål, men opplyser at vedtaket vil bli brakt inn for tingretten.

Etter at saken ble publisert tok Bil i Nord kontakt med Motor. Selskapets representant opplyser at det er avdelingen på Sortland som har solgt bilen, ikke avdeling Svolvær.

Videre sier han at selskapet aldri har krevd 20.000 kroner, men at det er kundens advokat som har gjort gjeldende krav om saksomkostninger.

I referatet fra Forbrukerklageutvalget heter det likefullt «innklagde krever også sakskostnader dekket av klager. Kostnadene utgjør 19 687 kroner.», og senere: «Innklagde har krevd dekking av sakskostnader. Det følger av forbrukerklageloven § 19 andre ledd at sakskostnader kun kan tilkjennes der noen av partene har nedlagt påstander som utvalget finner åpenbart ikke kan føre fram. Dette er ikke tilfellet i denne saken og sakskostnader vil dermed ikke dekkes.»