OM BILAVGIFTER: Hans Andreas Limi, finanspolitisk talsperson i FrP.

DEBATT:

Fremskrittspartiet vil redusere bilavgiftene

NAF frykter økte bilavgifter med FrP. Mer feil kan det ikke bli.

Publisert

Fremskrittspartiet vil redusere avgiftsbyrden for norske bilister. Vi vil redusere engangsavgiften og fjerne den på sikt, omregistreringsavgiften skal kun dekke selvkost og vi vil redusere veibruksavgiften på drivstoff betydelig. FrP vil fjerne opparbeidet bompengegjeld ved å gjøre bruk av infrastrukturfondet og vil bygge nye veier uten bruk av bompenger eller veiprising.

På denne bakgrunn er det utrolig at Motor, i et oppslag 26.august, med NAF og ansvarlig for myndighetskontakt Thor Egil Braadland frykter avgiftsøkninger på bil med FrP. Mer feil enn dette kan det ikke bli.

Resultatene etter FrPs regjeringsperiode viser at vi gjennomfører lavere bilavgifter.

Vi har fjernet effektkomponenten i engangsavgiften, omregistreringsavgiften og trafikkforsikringsavgiften er redusert. Vi har også gjennomført en rekke kjøretøytekniske forenklinger til glede for alle som er glad i bil samt fritak for engangsavgift for kjøretøy mellom 20 og 30 år. Bilavgiftene ble redusert med 1,9 mrd.kr i FrPs regjeringsperiode.

Normalsituasjonen i norsk politikk har vært stadig økende bilavgifter der politikere fra de andre partiene har brukt bilen som politisk melkeku.

Samtidig er veibudsjettet økt med mer enn 80 prosent fra vi gikk inn i regjering i 2013 frem til 2020. Det bygges mer ny vei enn noen gang og vi har redusert det betydelige vedlikeholdsetterslepet i veisektoren.

Flere partier ønsker å starte innføring av merverdiavgift på elbiler. Det er i dag et midlertidig unntak for merverdiavgift på elbiler som uansett vil måtte opphøre. FrPs holdning er at merverdiavgift på elbiler, når dette på et tidspunkt innføres, uavkortet skal gå til å redusere bompengebelastningen.

FrP ønsker konkurranse for å gi folk det beste tilbudet og mener at flere typer av kjøretøyteknologi skal være tilgjengelig for norske bilkjøpere også i fremtiden. Vi sier derfor nei til forbud mot nysalg av bensin- og dieselbiler fra 2025. Folk skal selv få velge bil, politikere og byråkrater får konsentrere seg om andre oppgaver.

Dersom Stortingsvalget skulle gi et rødgrønt flertall vil det kunne bety makt til de venstreradikale sosialistene i SV, MDG og Rødt. For norske bilister vil dette bety økte bilavgifter, økte bompenger og flere reguleringer av folks bilbruk.

Dersom NAF og Braadland er bekymret for bilavgiftene fremover bør Braadland heller enn å angripe FrP henvende seg til sine tidligere kolleger i SV sin Stortingsgruppe. I sitt alternative statsbudsjett for 2021 vil SV øke engangsavgiften for nye biler samt øke prisene på bensin- og diesel betydelig gjennom både økt CO2-avgift og veibruksavgift.