HENGER I HUNDRE? Fartsgrensen for henger på 80 km/t kan bli til 100 km/t fra 2021.
HENGER I HUNDRE? Fartsgrensen for henger på 80 km/t kan bli til 100 km/t fra 2021.

Fartsgrenser for tilhengere:

Kan bli økt fartsgrense for henger i 2021

Neste vår kan du trolig suse til og fra varehusene eller søppelplassen med tilhengeren din i inntil 100 km/t.

Publisert Sist oppdatert

Fartsgrense på tilhengere

  • I dag kan man ikke kjøre raskere enn 80 km/t med tilhenger, selv om man kjører på motorvei med fartsgrense opptil 110 km/t.
  • Tillatt maksimalhastighet for tilhengere uten bremser som veier over 300 kilo er 60 km/t. Er totalvekten på henger og last under 300 kilo, er maksimal fartsgrense 80 km/t.
  • Tillatt maksimalvekt for hengere med egne bremser er 80 km/t.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) lover nå at fartsgrensen for tilhengere med bremser kan bli skrudd opp fra våren 2021.

– Nødvendige forskriftsendringer vil være klart for å sendes på høring innen utløpet av 2020, med potensiell ikrafttredelse våren 2021, skriver Hareide i et brev til Stortinget.

Politikere: Ja!

Flere politikere, inkludert Hareide selv, ønsker å skru opp fartsgrensene for tilhengere – som i dag maksimalt kan kjøre i 80 km/t selv om det er fartsgrense på 110 km/t på motorveiene.

– Vi mener høyere fartsgrenser er viktig av hensyn til både fremkommelighet og trafikksikkerhet på motorveiene våre, slik at trafikantene ikke opplever store forskjeller i kjørehastighet, har Hareides statssekretær Ingelin Noresjø tidligere uttalt til Motor.

Eksperter: Nei!

Samferdselsdepartementet har helt siden Jon Georg Dale (Frp) var minister jobbet med å få skrudd opp hastigheten.

Årsaken til at det har tatt tid er ifølge Hareide nå at det er overraskende mange forhold, både tekniske, administrative og trafikksikkerhetsmessige, som det må tas stilling til før økt hastighet kan tillates.

Det spørs nok om ikke trafikksikkerhetseksperter også vil komme sterkt på banen i høringsrunden. I Motor advarer de mot å skru opp fartsgrensen på tilhengere.