ADVARER: Elbilsalget vil halveres dersom det blir innført moms, mener Norges fremste ekspert på effekten av bilavgifter, Lasse Fridstrøm i TØI.

Ny TØI-rapport om moms på elbiler:

– Full elbilmoms vil halvere elbilsalget

Halvert salg og økning i CO2-utslippet fra nye biler på rundt 60 prosent vil være resultatet hvis det innføres moms på elbiler, ifølge forskere på Transportøkonomisk institutt.

Publisert

Norge har lenge hatt et helt unikt avgiftsregime for elbiler med fravær av både engangsavgift (bortsett fra vrakpanten) og merverdiavgift. Kjøpere av bensin- og dieselbiler, samt hybrider, betaler 25 prosent moms, i tillegg til engangsavgiftene.

Avgiftsfritaket på elbiler har redusert statens inntekter fra bilavgiftene kraftig, og stadig flere politikere tar til orde for å innføre moms også på elbiler.

I fjor bekreftet finansministeren overfor Motor at hele bilavgiftssystemet skal opp til vurdering.

Kraftig økte utslipp

En ny forskningsrapport fra Transportøkonomisk institutt anslår at vil salget av elbiler bli omtrent halvert, hvis det innføres full moms, og at det gjennomsnittlige CO2-utslippet fra nye biler vil øke med rundt 60 prosent.

I studien, som er skrevet av forskerne Lasse Fridstrøm, og Vegard Østli, blir etterspørselen etter nye personbiler i Norge analysert ved hjelp av en økonometrisk modell. Slike modeller benyttes i transportøkonomi for å beregne effekter av ulike tiltak – som for eksempel endring av avgifter.

Økte inntekter til staten

Studien viser videre at staten med innføring av full moms ville få inn ca. 7,6 milliarder kroner ekstra i momsinntekter fra nye personbiler. Dessuten ville innbetalingene av engangsavgift gå opp med snaut 3 milliarder, fordi flere bilkjøpere ville velge avgiftsbelagte bensin- og dieselbiler.

Videre anslår forskerne at dersom man nøyer seg med å legge moms på den delen av prisen som overstiger 600.000 kroner, slik Arbeiderpartiet har foreslått, blir svikten i elbilsalget anslagsvis bare 3-4 prosent, CO2-utslippsøkningen ca. 4 prosent og den økte momsinngangen ca. 2 milliarder.

Avansert og detaljert studie

Modellen TØI har brukt i denne studien er basert på data om nesten alle førstegangsregistrerte nye personbiler i Norge i perioden fra januar 2003 til mai 2019, i alt 2.097.288 enkeltkjøretøy.

De ulike bilmodellvariantene (versjonene) er beskrevet på svært detaljert nivå, idet salget hvert enkelt år er fordelt på ca. 2000 ulike modellvarianter.

Målet er å få frem hvordan etterspørselen, avgiftsinngangen og CO2-utslippet fra nye biler påvirkes av politikken og teknologiutviklingen.

Dette oppnås ved å simulere hypotetiske endringer i bilmodellenes egenskaper, priser og avgifter.

Fåfengt med avgiftsøkning

En del motstandere av innføring av moms på elbiler mener staten heller kunne hente inntekter ved å øke engangsavgiften på andre biler. Et slikt tiltak ville ifølge TØI-rapporten virke mot sin hensikt.

Forskerne hevder at flere i en slik hypotese ville velge elbil og slik slippe unna enhver kjøpsavgift og konkluderer: «Denne kjøperflukten vil mer enn oppveie avgiftsøkningen på den enkelte personbil med forbrenningsmotor».

Et sammendrag av rapporten fra TØI med en oversikt over hovedfunnene, kan du lese her.

Hele rapporten finner du her.