ET LITE STYKKE NORGE: Rasteplassen Bukkekjerka på Andøya. Foto: Hugo Fagermo

Uklart om prosjekter stanses:

Kutter pengestrømmen til Nasjonale turistveger

Myndighetene strammer inn bevilgningene til prestisjeprosjektet Nasjonale turistveger. I forslaget til statsbudsjett er 2020-midlene 14 prosent lavere enn stipulert i Nasjonal Transportplan (2018-29).

Publisert Sist oppdatert

DETTE ER SAKEN: Nasjonale turistveger består av 18 veistrekninger rundt i Norge som skal utvikles i tråd med en ferdigstillingsplan i 2023.

Turistvegene har en årlig bevilgning i NTP på 175 millioner kroner for perioden fram til 2023, før satsingen er stilt i utsikt 100 millioner budsjettkroner årlig til drift og vedlikehold fra 2024.

Etter rammer på henholdsvis 180 og 170 millioner i 2018 og 2019 er nå bevilgningen redusert til 150 millioner.

LANDEMERKE: Trollstigen.

LUFTIG: Stegastein på Aurlandsfjellet. Foto: Steinar Skaar

Og det kan kuttes ytterligere:

«Departementet vil i løpet av 2020 se nærmere på den samlede ressursbruken til Nasjonale turistveier og vurdere hvilken innretning denne skal ha videre. Det må også vurderes i hvilken grad Nasjonale turistveier bidrar til å oppnå de transportpolitiske målene i Nasjonal transportplan, ev. om midlene bør omprioriteres til andre formål som gir bedre måloppnåelse», heter det i årets budsjettforslag fra regjeringen.

Les også: Kjell Sverre fikk bobilsjokk

– Vet ikke mer

– Vi går vel egentlig ikke rundt og er bekymret, men får forholde oss til signaler og eventuelle beslutninger om en reduksjon i bevilgningen. Vi vet ennå ikke noe mer enn det som står i budsjetteksten, sier Per Ritzler, presse- og mediekontakt i Statens vegvesen, til Motor.

Det er planlagt tilsammen 46 prosjekter på de 18 strekningene, prosjekter som spenner fra rasteplasser til kunstinstallasjoner på tilrettelagte utsiktspunkter.

Nasjonale turistveger omfatter en lang rekke av de mest spektakulære veistrekningene i Norge:

Trollstigen-Geiranger, Atlanterhavsvegen, Lofoten fra Å til Raftsundet, Kokelv-Havøysund, Valdresflye og veiene over Sognefjellet og Aurlandsfjellet.

Les også: Norges beste utsikter

UTSIKT: Valdresflye sett fra Bitihorn. Foto: Werner Harstad

HAVORMEN: Eldøya langs Atlanterhavsvegen. Foto: Roger Ellingsen

IKKE EGENTLIG BEKYMRET: Per Ritzler i Statens vegvesen.

Ramme: 4,6 milliarder

– Generelt innebærer en lavere bevilgning en trangere ramme, men siden vi ikke vet mer enn det som står i tilsagnet er det ennå vanskelig å konkretisere hvilke av de 46 gjenstående som blir endelig realisert frem mot 2023, sier Ritzler.

Han legger til:

– Vi kan vise til bekreftet økning i verdiskapning langs fire av våre 18 turistvegstrekninger, samt tydelige tendenser på det samme langs flere andre strekninger, hvilket betyr at Statens vegvesen gjennom sitt turistvegprogram er på riktig retning for regjeringen og Stortingets overordnede mål for turistvegsatsingen.

Nasjonale turistveger ble påbegynt som prosjekt i 1988, men først i 2005 gjorde Statens vegvesen – som har ansvaret for prosjektet – de endelige vedtakene om hvilke strekninger som skulle utvikles.

Turistvegene har en samlet investeringsramme på 4,6 milliarder kroner, en satsning som involverer 10 fylkeskommuner, 64 kommuner og lokalt næringsliv.

Å, SÅ FINT: Utsiktspunkt ved Reine i Moskenes ytterst i Lofoten. Foto: Steinar Skaar

STOPP PÅ TOPP: Sognefjellshytta langs riksvei 55. Foto: Roger Ellingsen