PLASS TIL SJU: Nissen e-NV200.

Nissan e-NV200:

I en helt egen kasse

Nissan elektriske 7-seter er med i årets rekkeviddetest, men mastodonten skal ikke sammenliknes med de små personbilene. Kassevogna åpner en helt egen klasse.

Rekkevidde- og ladetesten

Motor og NAF har testet rekkevidde og ladeegenskapene på 29 av de mest populære elbilene på markedet.

Bilene kjørte fra sentrum av Oslo via Hadeland og opp E6 i Gudbrandsdalen til de var tomme for strøm.

Dagen etter ble bilene tatt til ladetest på Ionity-stasjonen på Dal i Viken.

5Modellnavn: Nissan e-NV200 Evalia.

Oppgitt WLTP-rekkevidde: 200 km.

Dekkdimensjon testmodell: 185/65 R15.

Rekkeviddetesten:

Nissan e-NV200 har oppgitt beskjedne 20 mil WLTP-rekkevidde, et tall vi ventet ville vise seg altfor lavt. Og ganske riktig: Bilen tikker og gikk til 276,9 km, 38 prosent lengre enn lovet.

Bilen gikk 30,9 km etter at den viste 0 km/0 prosent rest i displayet.

Bilen varsler om lite strøm ved at det kommer et pipesignal med 30 km rest, det blinker i displayet før det kommer opp tre streker (en for hver av de tre milene som står tilbake) som etter hvert forsvinner.

Bilen mister i denne fasen funksjonaliteten på klimaanlegget og får dårligere akselerasjon.

  • Reell rekkevidde: 276,9 km.
  • Gjennomsnittsfart: 53,4 km/t

Med bistand fra TrackSys hadde vi GPS-trackere installert i hver bil for å monitorere bilenes posisjon og hastighet fra start til siste stopp. Tracksys er et av Norges ledende selskap på elektronisk kjørebok og flåtestyring.

Ladetesten:

e-NV200 ble ladet på en Grønn Kontakt-stolpe på Dal, der den kom inn med 0 prosent rest.

Brukte 9 minutter på de første 10 prosentene, og ladet etter en helt stabil kurve derfra til bilen nådde 80 prosent etter drøyt 80 minutter. Bilen hadde da mottatt 30,8 kWt.

Ladetid 7-80 prosent: 80 min. og 57 sek.

Les alt om ladetesten av e-NV 200 på NAF.no

Importørenes kommentar:

«Slike rekkevidde- og ladetester kan ikke, som NAF og Motor selv uttrykker, regnes som vitenskapelige tester. Til det er det for mange faktorer som både påvirker og avgjør resultatene. Alle våre biler oppnår i testen generelt sett akseptable resultater i henhold til hva vi anslår for å være normalt. Samtidig er det på det rene at dette vil kunne variere ut fra en rekke forhold, som kjørestil, topografi og utetemperatur.

– I ulike eiergrupper på sosiale medier finnes det blant annet mange eksempler på eiere av våre elbiler som igjen oppnår bedre resultater enn det dere viser til her. Et annet eksempel som videre poengterer variasjonenene, er fjorårets rekkevidde- og ladetest utført av Motor og NAF. I resultatet av rekkeviddetesten den gang, presterte dere å kjøre 19,4 km lengre enn dere gjorde i årets test med LEAF 62 kWt. Og det med den eksakt samme testbilen dere lånte i fjor.

– Generelt sett vil vi også legge til at vi ikke anbefaler våre kunder å kjøre elbilen helt tom for strøm før de lader den opp igjen. Hurtiglading over 80 prosent er også mindre hensiktsmessig, da det vil kunne påvirke ladefarten. Ellers er det gledelig å konstatere at dere oppnådde så mye som 38 prosent lengre rekkevidde med e-NV200 enn hva WLTP-normen sier, opplyser Knut Arne Marcussen i Nissan Nordic.

Generelt:

Vår rekkeviddetest er ingen vitenskapelig undersøkelse, men skiller seg fra andre målinger på ett viktig punkt: Alle bilene i testen kjøres samme rute, i omtrent samme fart (på fartsgrensen) og under samme værforhold. Det gir grunnlag for å konkludere om hvilke modeller som levererer over eller under oppgitt WLTP.

Alle bilene ble kjørt fra Vulkan P-hus i Oslo, deretter en rundtur i sentrum før bilene gikk nordover på riksvei 4 via Lygna, til Gjøvik og inn på E6-en før Lillehammer. Deretter ble de kjørt nordover på E6 til Dombås og Hjerkinn, der de svingte øst mot Folldal på rv29 og så sørover på rv27 mot Ringebu igjen.

Kjøringen foregikk under optimale forhold, med sol og vindstille. Temperaturen ved start var 16 grader, på Lillehammer var det 19 grader kl 13, mens det var drøyt 15 grader på Hjerkinn kl 18.00.

Bilene hadde ikke forvarmet batteri. Alle bilene ble kjørt til 0 km rest på batteriet, mens bilene vi ikke har hatt i test tidligere (Nissan e-NV200 Evalia var en av disse) ble kjørt fullstendig tomme slik at vi kunne se hvordan de oppfører seg de siste kilometerne.