PLASS TIL FLERE: – Det kan godt tenkes at det blir flere biler på veiene med selvkjørende biler. Det er som at alle har umiddelbar tilgang til drosje, sier Espen Andersen ved BI. Foto: BI

«Hvilken vei tar bilen?» Espen Andersen, BI

«Små, selvkjørende elbiler som farter hit og dit. Det blir helt topp»

BI-profilen Espen Andersen er ikke mye i tvil om at selvkjørende, elektriske biler er fremtiden. Dét, tror han, blir veldig bra.

Publisert Sist oppdatert

Dette intervjuet er del av en serie om persontransportens fremtid som vil publiseres på motor.no utover høsten.

Espen Andersen (bildet) er førsteamanuensis ved Institutt for strategi og entrepenørskap ved Handelhøyskolen BI. Han har vært tilknyttet BI siden 1996. Du kan følge ham på twitter.com/espenandersen

Les også: Transportrevolusjonen vil endre våre liv

– Ut fra ditt perspektiv som ekspert på digital økonomi og strategi, hva blir de største endringene innenfor transport de neste 10 årene?

– Det er særlig to store endringer som kommer. Biler blir elektriske og biler blir selvkjørende. Og det vil få store konsekvenser. En elektrisk bil er ikke som en konvensjonell bil, fordi utgiftsbildet er helt annerledes. Å kjøre den er relativt billig, og den elektriske drivlinjen mye mer driftsikker. Det er ikke så mange deler som kan gå i stykker. En elektrisk bil mangler girkasse, clutch, eksosanlegg og mye annet. I stedet har den et batteri og en eller flere motorer direkte tilknyttet hjulene. Selvfølgelig er det ting som kan gå i stykker på en elbil, men et enklere system betyr færre og billigere reparasjoner.

– Dette vil være med å endre forretningsmodellen for bilbransjen som i stor grad er basert på at forhandlerne tjener penger på service og reparasjoner.

Les også: «Norge er et eksempel på hvor fort overgangen kan gå»

– På lengre sikt kommer selvkjørende biler. Når en bil først blir selvkjørende endres måten vi forholder oss til den. Man kan for så vidt eie bilen selv, men det er mer sannsynlig at vi vil kjøpe transporttjenester. Ellers er det også mange fordeler knyttet til sikkerhet og trafikkflyt. Det vil bli mye mindre ulykker.

– Omtrent 30 prosent av arealene i en by går i dag bort til parkering. Med selvkjørende biler vil dette kunne reduseres betydelig fordi det blir mindre attraktivt å eie bil selv og de vil være i bruk i stedet for å stå parkert. Og når du ikke eier bil selv, så betyr det heller ikke så mye om det er en BMW eller Mercedes du kjører, slik det er i dag. Merkevarer vil med andre ord bety mindre. Og så vil man kunne velge. Hvis du vil ha bilen for deg selv når du kjører så kan du betale litt ekstra for det, og hvis du er villig til å dele bilene med noen andre som skal samme sted, eller ta en omvei for å plukke opp noen, så betaler du mindre for det.

Les også: «Alle problemene blir ikke løst med overgang til elbiler»  

– Det vil vel bety at vi vil få flere biler på veiene og mer trafikk?

– Det kan godt tenkes at det blir flere biler på veiene. Den enkleste måten å tenke om dette på er at alle har umiddelbar tilgang til drosje. Hvis du skal et sted så trykker du på en app og så kommer det en bil. Det vil også føre til at bilene kommer til å endres. De første selvkjørende bilene kommer til å likne på vanlige biler. Men etter hvert vil det endre seg. For eksempel vil det bli dårlig med støtfangere. Selvkjørende biler krasjer jo ikke.

– Vil man måtte gjøre noen endringer i byenes infrastruktur?

– Det handler først og fremst om å male tydeligere markeringer i veibanen og et mer presist kartverk. Det trengs neppe de helt store endringene.

– Vi får vel en diskusjon om reguleringer og hvordan man kan regulere andelen mellom selvkjørende personbiler med én passasjer, og kollektive kjøretøy?

– Grunnen til at det er 60-70 mennesker i en buss, er ikke fordi det er en behagelig måte å reise på. Det er fordi sjåføren koster penger. Derfor gjør man bussene lengre og setter seteradene tettere. Når bilene blir selvkjørende vil det bli mest vanlig med mindre enheter, med plass til 6-8 personer.

Les også: «Det er kanskje på tide å fase uten noen elbil-fordeler»

– Så du ser for deg at både dagens store busser og trikker forsvinner?

– Ja. Men t-bane er så effektivt og infrastrukturen er der allerede så den vil bestå. Den blir jo også selvkjørende selvfølgelig.

– Hva er ulempene med en utvikling mot selvkjørende biler?

Å være sjåfør er utbredt blant mennesker med lite utdannelse og det vil bli langt færre jobber i denne sektoren. 

– Hva med myke trafikanter?

– Sikkerhetsmessig vil jo i hvert fall selvkjørende biler være mye mer forsiktige. De kjører kjedelig og holder alltid fartsgrensen.

– Men hvis det blir såpass billig og enkelt å ta en selvkjørende bil: Vil det ikke være uheldig for byen hvis færre går og sykler?

– Tenk deg da hvis vi klarer å få vekk alle bensinbilene, og alle de parkerte bilene. Du får vekk de svære bussene og svære trikkene. Det blir små og elektriske biler som farter hit og dit. Det blir helt topp.

Tidligere artikler i serien:

Introduksjon: Transportrevolusjon vil forandre våre liv

Analytikeren: «Norge er et eksempel på hvor fort overgangen kan gå»

DNV GL-direktøren: «Det er en «no-brainer» at resten av verden vil følge etter i våre fotspor»

Distriktsforskeren: «Alle problemene blir ikke løst med overgang til elbiler»  

SSB-forskeren: «Det er kanskje på tide å fase uten noen elbil-fordeler»

Naturverneren: «Det må bli dyrere å forurense»

Høyrepolitikeren: «Det er ikke avgiftsmangel som holder igjen elbilsalget»

Miljøforskeren: «Jeg er mer optimistisk enn før jeg begynte med dette»

Klimamålet: «Miljøgevinsten lar vente på seg i faktiske tall»