FLERE HURTIGLADERE: NAF varsler lange køer og frustrerte elbileiere om ikke veinettet utbygges med nye hurtigladepunkter. – Det bør komme 1400 allerede i år for å holde tritt med elbilsalget, sier kommunikasjonssjef Camilla Ryste.

NAF varsler ladekrise over hele landet:

Krever taktskifte i hurtiglader-utbyggingen

Nesten 6 av 10 nye biler er elektriske. Men det blir stadig vanskeligere å lade dem. Det er et voldsomt behov for nye hurtigladere på norske veier – og mest prekært i Akershus.

Publisert Sist oppdatert

Langt flere hurtigladepunkter!

Det er ett av sju politiske tiltak NAF mener kan forhindre ladeproblemer for de som har, eller vurderer å skaffe seg, elbil de kommende årene. Og ladepunktene må installeres raskt.

NAF anslår at vi trenger nærmere 1400 nye hurtigladere mellom byene allerede i år – og 5000 innen 2025.

– Nå haster det å få fart på utbyggingen av hurtigladere! Vi trenger et taktskifte. For å unngå ladekrise må politikerne få på plass en god nasjonal ladeplan raskt, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF.

Les også: Her er alle Motors elbil-tester

Må slippe kø

– Det er avgjørende at folk kan lade raskt og lettvint underveis. Da må det være nok ladere, de må fungere og folk må slippe ladekø, fortsetter hun.

Analyserer NAF har gjort av trafikktall for lette kjøretøy på veinettet, viser at Akershus fylke har størst behov for nye hurtigladepunkter for å kunne gi et tilfredsstillende ladetilbud til det økende antallet elbileiere.

Tabellen under viser antall ladepunkter som trengs i de ulike fylkene i tidsrommet 2019-2025. Her framgår det også at NAF mener dagens standard på 50 kW ladeeffekt må trappes opp til 150 kW på nye ladepunkter fra 2020 – og deretter 350 kW fra 2023.

 

Ser vi på ferdselsårene mellom de største byene, så er behovet for hurtigladere størst på strekningen Oslo-Kristiansand, en strekning som bare er drøye 25 mil, men som inkluderer hele sju fylker og som har svært mye trafikk. Slik fordeler behovet til hurtigladere seg på veiene mellom de største byene:

I fjor passerte elbilen både diesel- og bensinbilen som den mest solgte drivlinjen, og i mars i år var nesten 6 av 10 solgte nybiler en elbil.

NAF mener myndighetenes mål om at alle nye biler skal være utslippsfrie innen 2025, er innenfor rekkevidde – men med noen opplagte forutsetninger.

Ikke minst lademulighetene.

– Mange er usikre på om de får ladet og det gjør overgangen til elbil vanskeligere. En økende andel elbilkjøperne vil ikke ha lademuligheter hjemme. Og selv om antallet ladere stiger og dekningen har blitt bedre de siste årene, er dagens ladeinfrastruktur fortsatt ikke god nok, sier Camilla Ryste.

Les også: Vil bruke elbilmoms til å sikre lavere bompenger

Ikke krise

Hos hurtigladeoperatøren Grønn Kontakt er de enig i at et godt ladenettverk er viktig for både dagens og morgendagens elbilister. Men daglig leder Ole Henrik Hannisdahl deler ikke krisebeskrivelsen til NAF.

– Vi skjønner godt at det er frustrerende å stå i ladekø. Samtidig ser vi at kø-problematikken er størst på store utfartsdager, et stykke utenfor de store byene. Dette skyldes at det kommer svært mye trafikk på en gang, på steder hvor det ellers er svært lite trafikk, sier Hannisdahl.

– På steder med jevnere trafikkmønster, som i byene og hovedveiene rundt disse, er kø-problemet mye mindre. Her klarer vi å bygge nok ladere til å ta unna både hverdagstrafikk og utfartstrafikk, i hovedsak uten de store køene. Etter hvert som nye elbiler får større batterier, vil behovet for hurtiglading på vei til for eksempel hytta bli mindre.

– Samtidig går ladehastigheten opp. I sum tror vi disse to faktorene vil være viktig for å redusere kø-problemet også utenfor byene. I mellomtiden bygger vi ladere så for vi klarer for å holde tritt med elbilsalget, sier han.

Les også: Bilekspert usikker på Norges elbil-strategi

Sjupunktsplan

NAFs ambisjon er nå at regjeringens plan for alternativt drivstoff som skal legges fram våren 2019, inneholder tiltak på linje med de sju forslagene NAF har skissert:

  • 5000 nye hurtigladeplasser mellom byene innen 2025. Dagens standard på 50 kW ladeeffekt må trappes opp til 150 kW på nye ladepunkter fra 2020 - og deretter 350 kW fra 2023.

  • Bedre skilting av ladeplasser.

  • Enklere ladetilbud i by.

  • Driftsstøtte til hurtigladere i spredtbygde strøk

  • Lettere å lade hjemme og på jobb

  • Gjøre det lettere å lade i borettslag.

  • Momsfritak på hjemmeladere.

  • Krav om flere ladeplasser i nybygg.