VETERAN: Nissan Leaf 40 kWt
VETERAN: Nissan Leaf 40 kWt

Nissan Leaf 40 kWt:

Pionéren tikker og går

Nissans pionér-utgave av Leaf med 40 kWt batteri begynner å få mange konkurrenter som går lengre og lader raskere. Men den holder det den lover.

Rekkeviddetesten

Motor og NAF har testet rekkevidde og ladeegenskapene på 29 av de mest populære elbilene på markedet.

Bilene kjørte fra sentrum av Oslo, via Hadeland og opp E6 i Gudbrandsdalen til de var tomme for strøm.

Dagen etter ble bilene tatt til ladetest på Ionity-stasjonen på Dal i Viken

Modellnavn: Nissan Leaf 40 kWt.

Oppgitt WLTP-rekkevidde: 270 km.

Dekkdimensjon testmodell: 215/50 R17.

Rekkeviddetesten:

Nissan Leaf 40 kWt har oppgitt WLTP-rekkevidde på 270 km, hadde 273 km som oppgitt rekkevidde på «gjettometeret», men gikk nå 305,3 km (13 prosent over). Bilen gikk 21,6 km etter at den begynte å viste 0 km/0 prosent rest.

I vinter gikk denne modellen bare 208 km. I fint sommervær er det altså nesten 10 mil mer «på tanken».

  • Reell rekkevidde: 305,3 km.
  • Gjennomsnittsfart: 54,8 km/t.

Med bistand fra TrackSys hadde vi GPS-trackere installert i hver bil for å monitorere bilenes posisjon og hastighet fra start til siste stopp. Tracksys er et av Norges ledende selskap på elektronisk kjørebok og flåtestyring.

Ladetesten:

Leaf 40 kWt ble koblet til Grønn Kontakt-stolpen på Dal med 7 prosent rest på batteriet. Den tok omgående imot 30 kW, og fortsatte med det helt til batteriet var ladet til 65 prosent etter litt over 40 minutter.

Falt deretter ned til tok imot 17 kWt ved 80 prosent fulladet. Hadde da tatt imot 25,6 kWt.

  • Ladetid 7-80 prosent: 54 min. og 55 sek.

Les alt om ladetesten av Leaf 40 på NAF.no

Importørenes kommentar:

– Slike rekkevidde- og ladetester kan ikke, som NAF og Motor selv uttrykker, regnes som vitenskapelige tester. Til det er det for mange faktorer som både påvirker og avgjør resultatene. Alle våre biler oppnår i testen generelt sett akseptable resultater i henhold til hva vi anslår for å være normalt. Samtidig er det på det rene at dette vil kunne variere ut fra en rekke forhold, som kjørestil, topografi og utetemperatur.

– I ulike eiergrupper på sosiale medier finnes det blant annet mange eksempler på eiere av våre elbiler som igjen oppnår bedre resultater enn det dere viser til her. Et annet eksempel som videre poengterer variasjonenene, er fjorårets rekkevidde- og ladetest utført av Motor og NAF. I resultatet av rekkeviddetesten den gang, presterte dere å kjøre 19,4 km lengre enn dere gjorde i årets test med LEAF 62 kWt. Og det med den eksakt samme testbilen dere lånte i fjor.

– Generelt sett vil vi også legge til at vi ikke anbefaler våre kunder å kjøre elbilen helt tom for strøm før de lader den opp igjen. Hurtiglading over 80 prosent er også mindre hensiktsmessig, da det vil kunne påvirke ladefarten, sier Knut Arne Marcussen i Nissan Nordic.

Generelt:

Vår rekkeviddetest er ingen vitenskapelig undersøkelse, men skiller seg fra andre målinger på ett viktig punkt: Alle bilene i testen kjøres samme rute, i omtrent samme fart (på fartsgrensen) og under samme værforhold. Det gir grunnlag for å konkludere om hvilke modeller som levererer over eller under oppgitt WLTP.

Alle bilene ble kjørt fra Vulkan P-hus i Oslo, deretter en rundtur i sentrum før bilene gikk nordover på riksvei 4 via Lygna, til Gjøvik og inn på E6-en før Lillehammer. Deretter ble de kjørt nordover på E6 til Dombås og Hjerkinn, der de svingte øst mot Folldal på rv29 og så sørover på rv27 mot Ringebu igjen.

Kjøringen foregikk under optimale forhold, med sol og vindstille. Temperaturen ved start var 16 grader, på Lillehammer var det 19 grader kl 13, mens det var drøyt 15 grader på Hjerkinn kl 18.00.

Bilene hadde ikke forvarmet batteri. Alle bilene ble kjørt til 0 km rest på batteriet, mens bilene vi ikke har hatt i test tidligere (Nissan Leaf 40 kWt er testet flere ganger før) ble kjørt fullstendig tomme slik at vi kunne se hvordan de oppfører seg de siste kilometerne.