FLERE OG FLERE: Trafikken er rekordhøy på E6 gjennom Innlandet og Gudbrandsdalen.

Ny vei gir økt trafikk:

Rekordhøy trafikk på nybygget E6

Den nye E6-strekningen mellom Hamar og Brumunddal har hatt døgntrafikk på 17.700 biler på det meste i sommer.

Publisert Sist oppdatert

Årets sommertrafikk på E6 gjennom Innlandet slår alle rekorder, fastslår veibyggingselskapet Nye Veier i en pressemelding.

Stortinget la til grunn en gjennomsnittstrafikk på 13.000 pr årsdøgn på målepunktet der det ble registrert 17.700 biler i én dag i juli.

Siden den første delåpningen av E6-strekningen mellom Kolomoen (der E6 mot Hamar og Rv3 mot Elverum skiller lag) og Brumunddal åpnet i oktober i fjor, har det passert over 3,8 millioner kjøretøy på veien.

Uten ulykker

– Med totalt 30 km med nyåpnet firefelts motorvei med adskilte kjørebaner har ulykkene mellom Kolomoen og Brumunddal uteblitt. Slik har det dessverre ikke vært tidligere år. Firefelts motorvei med adskilte kjørebaner er den sikreste veien som kan bygges, sier Øyvind Moshagen, utbyggingsdirektør i Nye Veier.

– Når vi nå ser at sommertrafikken avvikles uten alvorlige ulykker, får vi bekreftet at samfunnet og bilistene får enormt mye tilbake gjennom veiinvesteringen i form av sikkerhet, redusert reisetid, forutsigbar fremkommelighet og økt komfort, sier Moshagen i pressemeldingen.

Døgntrafikktall fra Statens vegvesen på tellepunktet ved Ensby i Øyer viser en sommertrafikk som ligger 15 prosent over fjoråret.

Mer trafikk enn ventet

Lenger nord i Gudbrandsdalen er trafikkøkningen på 8 til 10 prosent mange dager. 17. juli passerte 13.011 biler på ett døgn ved tellepunktet på Solhjem sør for Otta.

– Med dagens trafikkmengde haster det å få på plass ny og sikker E6 på alle våre 180 km E6 i Innlandet, mener Moshagen.

Nye Veier åpner delstrekningen med firefelts vei mellom Brumunddal og Moelv i desember, og skal deretter i gang med distansen fra Moelv (inkludert ny Mjøsbro) til Øyer.

E6 gjennom Innlandet har hatt kontinuerlig høy trafikkvekst over flere år, og veiselskapet forventer ytterligere vekst etter hvert som de bygger mer ny vei gjennom Innlandet.

Åtte prosent elbil

I følge trafikktellingene utgjør elbilene åtte prosent av bilene på den nye strekningen.

– Ser vi på prognosene fremover forventer vi at stort sett hele person- og varebiltrafikken vil være uten klimautslipp i løpet av 20 år. Det har vært enkeltdager i juli nå med over 10 prosent elektriske kjøretøy på veien. Det gjør at de nye motorveiene blir grønne raskere og at elektrifiseringen skjer i et tempo vi ikke kunne forutse, sier Moshagen i pressemeldingen.