TELLER FLERE: Bompengekostandene øker med 2,8 milliarder kroner i 2020.

Vi legger igjen 14,2 milliarder i bommene:

Bompengeinntektene øker med 25 prosent i 2020

Bilistene på norske veier vil betale 14,2 milliarder kroner i bompenger i 2020, i følge siste prognose. Det er en rekordhøy økning – nær 25 prosent opp fra i fjor.

Publisert Sist oppdatert

Det opplyser samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) i et svar på skriftlig spørsmål fra Bengt Fasteraune (Sp).

Grunnlagstallene fra bompengeselskapene for 2019 er nylig rapportert til myndighetene, men Statens vegvesens statistikk og analyser av tallene er ikke klare før nærmere årsskiftet.

Men noen hovedtrekk er klare:

  • Aldri har bompengekostnadene økt så mye på ett år. Fra 10,8 milliarder i 2018 via 11,4 i 2019 ventes tallene å sprette opp i hele 14,2 milliarder inneværende år – med forbehold om korona-effekter.
  • Driftskostnadene vokser fra 778 millioner i 2018 til 890 millioner i 2019, men inkluderer ikke avskrivningskostnader på utstyret. Økningen skal skyldes store endringer i innkrevingssystemet i Oslopakke 3 trinn 2 og ny bypakke i Bergen som innebærer økt antall innkrevingspunkter. 2020-prognose foreligger ikke.
  • Antall registrerte passeringer i bomstasjonene økte fra totalt 656 millioner i 2018 til 881 millioner i 2019. Men timesregler og passeringstak innebærer at det er et økende antall passeringer som det ikke betales for.
  • Bompengeselskapenes samlede lånegjeld ved utgangen av 2019 var på 62 milliarder kroner, mot 58 milliarder ved utgangen av 2018. Netto finanskostnader vokste fra 1,2 til 1,5 milliarder i 2019. Heller ikke her foreligger 2020-prognose.

12 nye bomstasjoner

På spørsmål fra Fausteraunes partikollega Geir Pollestad opplyser Hareide at antallet bomstasjoner i løpet av 2020 vil øke fra 325 til 337.

Samtidig blir det bompengeinnkreving på én fergestrekning mindre (fra sju til seks).

En snau fjerdedel av alle bomstasjoner vil være i Oslo (83 stykker), mens Nord-Jæren (38), Bergen (29) og Trondheim (23) også har en betydelig andel av bompunktene.