Hareide ville vente på NTP:

Instruert til å utrede bedre vei til Bergen

Et flertall på Stortinget vil igangsette utredning av ny vei-arm fra E134 til Bergen nå. Samferdselsminister Knut Arild Hareide ba dem vente, men fikk svar: Opp med farten!

Publisert Sist oppdatert

Fredag vedtok Stortinget mot fem stemmer at det skal igangsettes arbeid med en såkalt konseptvalgutredning (KVU) av arm til Bergen fra E134.

Hareide har bedt om at dette ble satt på vent og tatt inn som en ordinær del av Nasjonal transportplan 2022-33 som skal legges frem til våren.

«Det er lite realistisk å få gjennomført en så omfattende KVU som det legges opp til i spørsmålet fra Stortinget, innen ny NTP legges frem til våren. Normalt vil en KVU-prosess med høring og ekstern kvalitetssikring ta minst ett år, som regel også lenger tid», skrev Hareide i en vurdering av representantforslaget han fikk fra Stortinget.

Og videre:

«Samferdselsdepartementet vil vurdere nærmere i arbeidet med NTP 2022-2033 om det skal gjennomføres en slik KVU. Spørsmålet må bl.a. ses i en større sammenheng med øvrige prioriteringer og overordnede transportpolitiske mål».

Men stortingsflertallet vil ikke vente, og fra Stortingets talerstol lovet Hareide derfor at KVU-arbeidet skal påbegynnes omgående.