OMSTRIDT: President Donald J. Trump under et besøk på en Ford-fabrikk i Michigan i mai.

Strid om utslippsgrense på biler:

USAs miljøetat gransker Trumps utslippsvedtak

Brøt den føderale miljøvernetaten i USA sine egne regler da president Trumps mest omfattende klimavedtak ble banket gjennom i mars?

Publisert Sist oppdatert

Det er avisen The New York Times som nå skriver at det blir en omfattende intern gjennomgang av hva The Environmental Protection Agency (EPA) – den føderale etaten for miljøvern – faktisk foretok seg.

I slutten av mars reverserte president Donald Trump en av forgjengerens mest prestisjefylte miljøvedtak.

Under Obama kom beslutningen om at nye biler innen 2025 må kunne klare seg med under 0,43 liter drivstoff pr mil.

Trump flyttet grensen til 0,63 liter per mil, 46 prosent høyere.

Vedtaket er regnet som Trump-administrasjonens viktigste reversering av Obamas miljøvernpolitikk.

Detaljert gjennomgang

Nå antyder undersøkelser at prosessen rundt vedtaket har brutt så til de grader med EPAs rutiner, at etatens egen granskningsgruppe skal gjennomgå saksgangen i detalj.

The New York Times skriver at prosessen var svært kontroversiell, ikke minst fordi Trump-administrasjonens interne analyser viste at endringen ville ha to oppsiktsvekkende konsekvenser:

  • Den ville koste mer for forbrukerne enn om man stod ved reglene Obama innførte.
  • Og den ville gi flere dødsfall som følge av lungesykdommer knyttet til økt luftforurensning.
TAKK SKAL DU HA! EPA-sjef Andrew Wheeler gratulereres av president Donald Trump under et arrangement i Det hvite hus i juli 2019.

«Det mest problematiske»

Senator Tom Harper, den ledende demokraten i senatskomiteen for miljø og offentlige arbeider, har samlet et materiale som viser at store deler av lovutkastet var skrevet av medarbeidere i Transportdepartementet, og flere nøkkelpersoner i EPA klaget over at de var skjøvet ut av prosessen og at lovutkastet inneholdt vesentlige feil.

The New York Times refererer til et brev fra Harper der han skriver at «EPA sentralt med vilje og kanskje ulovlig holdt tilbake disse dokumentene fra prosessen» – og at de senere gjorde endringer i lovteksten etter at den var vedtatt.

Han sier lovvedtaket er et «produkt av den prosessuelt mest problematiske prosessen jeg noensinne har gransket».

– Billigere biler

Trump-administrasjonen sier vedtaket fører til en reduksjon i prisene på nye biler med ca. 1000 dollar (om lag 9090 kroner) og at det reduserer antallet drepte i trafikken.

Motstandere av vedtaket mener på sin side at det ville føre til økte utslipp på nær en milliard tonn CO2 i løpet av bilenes livsløp.

Arbeidet med vedtaket hadde høyeste prioritet.

– Alle snakket om loven som prioritet nummer 1, sier Michael McKenna, en republikansk lobbyist innenfor energisektoren, til The New York Times.

GRANSKNING: EPAs leder Andrew Wheeler.

Splittet bilindustri

Men hvorfor hastet det slik?

McKenna sier Trump-administrasjonen var svært bevisst på den såkalte Congressional Review Act (CRA), en lov som sier at vedtak fattet i løpet av de siste 60 dagene i en presidentperiode kan endres med et simpelt flertall i Kongressen.

– Og det ble åpent diskutert: Det som ikke er vedtatt innen april, er åpenbart eksponert for å reverseres med et CTA-vedtak, sier McKenna.

Den amerikanske bilindustrien har vært splittet i sitt syn på vedtaket, ikke minst fordi mange delstater opererer med utslippskrav som er vesentlig strengere enn grensene til de føderale myndighetene.

Mange bilprodusenter har hevdet at det desidert viktigste er å ha én felles utslippsgrense i hele USA.