MER STRØM: Elbiler blir stadig mer populært og bidrar til å kutte kommunenes klimagassutslipp.

Mindre kjøring med bensin og diesel:

Drar ned kommunenes klimagassutslipp

Norske kommuner kuttet klimagassutslippene sine fra 2018 til 2019, ifølge Miljødirektoratet. Men Oslos miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG) mener det går for sakte.

Publisert

Sju av ti kommuner kan vise til en utslippsreduksjon i perioden. Det er i hovedsak mer bruk av biodrivstoff og mindre bruk av fossile personbiler som er årsaken til nedgangen, opplyser Miljødirektoratet i en pressemelding.

Særlig Oslo, Bergen og Trondheim, samt kommunene rundt, har redusert utslippene sine. Årsaken er at disse stedene har en høyere andel elbiler enn resten av landet.

I Oslo gikk klimagassutslippene ned med 4,5 prosent fra 2018 til 2019. Miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG) mener likevel ikke at dette er nok.

– Sannheten er at utslippene ikke går raskt nok ned. Oslo skal bli en nullutslippsby om kun ni år. For å klare det må regjeringens klimapolitikk endres, byene må få mer klimamakt, og den nasjonale klimapolitikken må endres, sier Berg i en epost til NTB.

Hun etterlyser blant annet høyere bompenger, kutt i biltrafikken, nullutslippssoner og billigere kollektivtrafikk.

– Regjeringen må også fullfinansiere et anlegg for å fange CO2 fra Oslos avfallsforbrenning, legger hun til.

For andre typer utslipp er det vanskeligere å se en trend. Miljødirektoratet understreker at det er stor forskjell mellom kommunene og trekker blant annet fram avfallsbrenningen i Oslo som en stor utslippskilde.

(©NTB)