BRUKTBILREGISTER: NAF og bilbransjeforbundet mener at registeret skal være offentlig.

Etter Motor-oppslag:

Krever offentlig bruktbil-register

Bilbransjeforbundet og NAF krever at bruktbilkundene skal kunne slå opp i et register for å finne ut om bruktbilforhandlerne har brukthandelsbevilling.

Publisert

I et brev til næringsminister Iselin Nybø (V) skriver direktørene i de to interesseorganisasjonene at et slikt register vil trygge bruktbilkjøpernes kår.

NAF og Norges Bilbransjeforbund ble oppmerksomme på utfordringene med manglende register da Motor skrev om bruktbilselgeren som ble nektet brukthandelbevilling på Fornebu, og som deretter dro til Romerike, hvor han fikk bevilling.

Politiet vedgikk at ikke engang de kan slå opp i hverandres bevillings-registre.

Offentlig register

– Konsekvensen er at det blir enkelt å flytte virksomheten og starte opp på nytt dersom man mister bevillingen et annet sted. Det kan ikke være i henhold til målsetningen med ordningen, skriver NAF og NBF.

De ber om at det etableres et felles register for hvem som har brukthandelbevilling.

– Dette registeret bør være offentlig slik at også forbrukere og kunder har mulighet til å sjekke. I tillegg bør det være mulig for politiet å kunne sjekke om en som søker om brukthandelbevilling er fratatt denne i et annet politidistrikt.

Interesseorganisasjonene er begge kjent med at det innenfor brukbilområdet har vært mange eksempler på virksomheter som bryter loven.

– Vi mener at et offentlig register og bedre tilgang til informasjon internt i politiet vil bidra til å rydde opp, heter det i brevet.