PUNG UT: 1. februar starter bompengeinnkrevingen i Ryfast-anlegget.

Bompenger fra 1. februar:

Nå er det slutt på gratisturene gjennom Ryfast

Nå er bompengefesten over: Fra 1. februar må du betale for å kjøre gjennom Ryfast-forbindelsen. Men bompengene vil være lavere enn de pleier i slike veianlegg.

Publisert

Entrepenøren slet med det tekniske utstyret til bompengeanlegget og til slutt ble kontrakten hevet. Derfor har det vært gratis å kjøre gjennom Ryfast til nå.

Men nå er nytt utstyr installert og klart til drift fra mandag 1. februar.

– Ryfast-prosjektet var Norges største veiprosjekt og har sørget for at trafikken gjennom Stavanger går bedre. Det er også fastlandsforbindelsen til Ryfylke. En av forutsetningene, i likhet med alle andre bompengeprosjekter, var at det skulle være bompenger fra starten av. Statens vegvesen har jobbet iherdig sammen med den nye entreprenøren for å få ferdigstilt alt som må på plass. Det er viktig for prosjektet at innbetalingen starter nå, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i en pressemelding.

– Bompengetakstene vil være lavere enn vanlig i slike veiprosjekter. Dette er i tråd med ønskene fra lokale myndigheter. Takstene skal bli vurdert på nytt i februar 2022, ett år etter at innkrevingen er i gang, sier samferdselsministeren.

Utgifter som bompengeselskapet har fått i forbindelse med denne utsettelsen dekkes av staten. Samferdselsdepartementet kommer tilbake til Stortinget med oversikten over hvor mye penger det er snakk om.

Ryfylketunnelen er den lengste tunnelen i prosjektet. Den åpnet 30. desember 2019. Da Hundvågtunnelen stod ferdig, åpnet samferdselsminister offisielt hele Ryfast 22. april 2020.